erfgoedobject

Afspanning

bouwkundig element
ID: 80773   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80773

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Afspanning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Alleenstaande voormalige afspanning, heden opslagruimte. Beschreven toestand bij optekening op 24-08-2001; woonhuisgedeelte in voorjaar 2005 afgebroken. Wat schuin ten opzicht van de weg gelegen, voor het voormalige woonhuis beschaduwd door drie linden. Ordonnantie: voormalig woonhuis met dubbelhuisopstand-achteraan inspringende, voormalige paardenstallen; zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische pannen; mank zadeldak bij woonhuis; zuidwestaandak bij stallen); jaartalankers 1798 in de noordoost zijpuntgevel; voorzetgevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw bij woonhuis.

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) wordt het woonhuis met aansluitend dienstgedeelte al in de tot voor kort bestaande huidige configuratie aangeduid, evenwel met een heden verdwenen, kleine rechthoekige aanbouw achteraan.

Met gewone en krulankers met dito spie verankerde baksteenbouw, bij dienstgedeelte op gecementeerde plint; zijpuntgevels met vlechtingen; deels bewaard, weliswaar later houtwerk. Latere voorgevel met rechthoekige muuropeningen, onder meer keldergat links. Voormalige stallingen met twee originele korfboogpoorten van een dubbele rollaag en een platte laag met later gedichte boogvelden, de rechtse aangepast, alsook centrale recente schuifpoort.

De noordoost zijpuntgevel met rechthoekig keldergat, benedenvensters uit de eerste helft van de 20ste eeuw, twee verkleinde bovenvensters in gecementeerde omlijstingen onder houten lateien en rechthoekige poort onder dito latei. Achtergevel met deels aangepaste rechthoekige muuropeningen onder dito lateien, een gedichte originele korfboogdeur van een dubbele rollaag en een platte laag en een recente schuifpoort; dienstgedeelte met latere bakstenen aanbouw onder lessenaarsdak (golfplaten).

De zuidwest zijpuntgevel met rond uilengat en in verlengde, latere lagere, aan erfzijde recent aangepaste aanbouw van verankerde cementsteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit eind 19de eeuw of eerste helft 20ste eeuw, met recente metalen bekleding ten zuidwesten. Nog verder ten zuidwesten, nog latere, weer lagere aanbouw van betonplaten onder dito dak (golfplaten). Links bij het woonhuis aansluitende latere pijler van baksteen met duimen van voormalig hek.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Afspanning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80773 (Geraadpleegd op 25-10-2020)