erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 80779   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80779

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Aan straatzijde, meidoornhaag en twee recente houten poorten tussen gecementeerde muren. Ten zuiden door enkele linden beschaduwd. Ordonnantie: woonhuis met dubbelhuisopstand-stal-dubbele dwarsschuur, thans volledig met woonfunctie; negen traveeën en één bouwlaag, in kern van de eerste helft van de 19de eeuw, daar reeds aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845). De gevelsteen, boven de voordeur, met inscriptie: C. NYSEN/ L. SWENNEN/ A° 1880, verwijst naar een eerste verbouwing waarbij de hoeve werd opgehoogd.

Ronde bakstenen waterput voor het woonhuis. Het complex met losstaande bestanddelen rondom een grotendeels gekasseid erf bestaat uit een in genoemde cartografische bron al voorkomende woonhuisvleugel ten westen, een dito parallel voormalig koetshuis en paardenstallen ten oosten (waarbij de jaartalankers 1864 in de noordelijke zijpuntgevel vermoedelijk naar een latere ophoging verwijzen) met achteraan een latere, lagere haakse aanbouw aan straatzijde, verdere paardenstallen, met weerom haaks aansluitende voormalige conciërgewoning ten oosten, thans het recent grotendeels "in stijl" herbouwde restaurant Het Hoeveke met gewijzigde ordonnantie, en een voormalig bakhuis ten zuiden, het kleinste losstaand element in genoemde Atlas. Met gewone ankers en bij woonhuis tevens met krulankers met dito spie verankerde baksteenbouw, deels op gecementeerde en van imitatievoegen voorziene plint, onder zadel- en lessenaarsdaken (mechanische en Vlaamse pannen); grotendeels vernieuwd houtwerk; aflijnende overhoekse en rechte muizentanden; zijpuntgevels doorgaans met vlechtingen. Woonhuis met gecementeerd noordelijk aandak, beluikte, verbrede en verlaagde, 20ste-eeuwse vensters op geglazuurde lekdrempels en twee originele rechthoekige deuren; dienstgedeelte met twee latere dakkapellen, muuropeningen onder houten lateien en aangepaste staldeur. De zuidelijke zijpuntgevel met twee getoogde bovenvensters, centraal oculus en gedichte deuropening. De noordelijke zijpuntgevel met twee mijterboogvormige uilengaten en originele aangebouwde schob. Achtergevel van woonhuis met getoogde, grotendeels eertijds beluikte muuropeningen op gecementeerde lekdrempels en recente aanbouw onder plat dak; achtergevel van dienstgedeelte met recente garage aan straatzijde en later aangebouwde stallen.

Bakhuis met rechthoekige, deels aangepaste muuropeningen, telkens één oculus in de zijpuntgevels, latere aanbouw en hergebruikt ijzeren hek aan erfzijde ten noorden. Voormalig koetshuis met vier korfboogpoorten van een dubbele rollaag en een platte laag, de tweede en vierde onder houten latei, met latere bakstenen boogvelden; zijpuntgevels met aandaken voorzien van schouder- en topstukken; noordelijke zijpuntgevel met twee rechthoekige uilengaten; paardenstallen achteraan, met rechthoekige muuropeningen onder grotendeels betonnen lateien, onder meer één luik onder zadeldakje. Haaks aansluitende paardenstallen met aan erfzijde rechthoekige, grotendeels aangepaste muuropeningen onder houten lateien en enkele klimmende dakkapellen; aan straatzijde recente dakvensters. Voormalige conciërgewoning waarvan de zuidelijke zijpuntgevel met aandak en rechthoekig uilengat.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80779 (Geraadpleegd op 25-10-2020)