erfgoedobject

Buitenverblijf van burgemeester Peter Joseph Voets met visvijver

bouwkundig element
ID
80785
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80785

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Voormalig burgemeester van Kleine-Brogel, Peter Joseph Voets (1876-1971), zou dit buitenverblijf in 1917 hebben opgetrokken. Van het jaartal op de hardstenen gevelsteen boven het centrale dakvenster zijn enkel de twee eerste cijfers 1 en 9 leesbaar.

Beschrijving

Het betreft een alleenstaand U-vormig complex dat ten noorden en ten zuiden, alsook op het erf van verruigde meidoornhagen is voorzien. Het woonhuis telt vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak met mechanische pannen. Het dak telt drie dakkapellen onder zadeldakjes. Volgens J. Geuns en E. Goossens is het bouwjaar 1917, maar op de hardstenen gevelsteen is het jaartal moeilijk leesbaar: 19[??. De dienstgebouwen hebben verspringende zadeldaken met mechanische pannen. Op het erf komen gekasseide stoepen voor.

Het voormalig buitenverblijf is een opzij verankerde cementsteenbouw op gecementeerde plint met paneelwerk, onder een vernieuwde kroonlijst. De gevels worden verlevendigd met bakstenen banden, boogruggen en ruitversieringen, alsook met een aflijnend getrapt fries, deels van cement- en baksteen. De voorgevel is verder gemarkeerd door geprofileerde lisenen, een gecementeerde band met dito paneelwerk en een centrale puntgevelvormige bekroning met rondbogig spaarveld, ingeschreven rechthoekig dakvenster onder houten latei en gecementeerd boogveld met imitatievoegen, waarboven een ruit van fel rode baksteen. Van de getoogde muuropeningen in geprofileerde omlijstingen op gecementeerde lekdrempels bleef het houtwerk bewaard. Verder komen er bakstenen spiegels op de borstweringen voor, terwijl de twee deuren voorzien zijn van hardstenen trappen. De achter- en zijgevels zijn gelijkaardig, doch eenvoudiger uitgewerkt. De rechterzijgevel heeft twee betraliede getoogde keldergaten.

Achteraan sluit een lager L-vormig dienstgebouw aan, deels analoog verlevendigd, met getoogde, halfronde en rechthoekige muuropeningen, waarvan het houtwerk deels bewaard bleef. De oostelijke aanbouw van dit L-vormig gedeelte, onder doorlopend dakschild met recente poort, is van iets latere datum. Eveneens latere zuidelijke aanbouw van betonblokken onder lessenaarsdak uit golfplaten. Iets latere, haakse westelijke aanbouw, te zien aan de bouwnaad, met bewaarde schuurpoort onder houten latei en ten noorden en ten westen aangebouwde open schobben onder lessenaarsdaken (mechanische pannen). Ten zuiden bevindt zich tenslotte een recente haakse aanbouw van planken en betonblokken.

Aan de overkant van de weg bevindt zich een visvijver. De visvijver is grotendeels met meidoorn omhaagd en van cement- en bakstenen pijlers met gecementeerde afwerking en centraal houten hek voorzien. De pijlers zijn gelijkaardig uitgewerkt als de woning van voormalig burgemeester Voets. De visvijver was eertijds een vlasroot, deel uitmakend van het complex, en was op het moment van de bescherming een aparte eigendom van de kerkfabriek. Hij maakt evenwel onlosmakelijk deel uit van het voormalig buitenverblijf van genoemde burgemeester.

  • GEUNS J. & GOOSSENS E., 1995: Over vlasroten in Peer (deel 4), De zeven torens 10, 47-50.

Bron     : Beschermingsdossier DL002366, Dommellaan 49 - Kleine Brogel (digitaal dossier)
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Buitenverblijf van burgemeester Peter Joseph Voets met visvijver [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80785 (Geraadpleegd op )