erfgoedobject

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

bouwkundig element
ID
80798
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80798

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tegenover de Vrankenstraat gelegen, door vier linden beschaduwde, noordwest-zuidoost georiënteerde Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, ook Giliskapelleke genoemd, naar een voormalige, nabijgelegen, op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduide winning zogenaamd De Giliskens, of Teutenkapelleke, omdat volgens de overlevering de Teuten van Luyksgestel, Bergeyk enz., die over Kleine-Brogel naar Hongarije reisden, in dit bedehuisje kwamen bidden. Ook werd de kapel druk bezocht door kooplui in schapen en paarden, die langs deze route hun vee dat ze in Holland gekocht hadden, in de Kempen verspreidden.

Opgetrokken in 1892 door Maria Hendrika (1843-1903), dochter van koopman en landbouwer Hendrik Leyssen, circa 1840 eigenaar van genoemde winning, confer geschilderde inscriptie op paneel boven deur: 1892/ OOK GIJ DIE REIST LANGS DEZE BAAN.../ DOET HIER EEN LIEFDEWERK EN DEZ MAAGD ZAL U BIJSTAAN./ EN MET DE HULP VAN GOD EN DEZE MACHTIGE MAAGD/ ZULT GIJ VERKRIJGEN HETGEEN GIJ VRAAGT./ DOOR U VERHEVEN MOEDER MAAGD/ MARIA, BIJSTAND IN DEN NOOD/ WORDT 'S HEMELS ZEGEN AFGEVRAAGD/ DOOR ONS IN LEVEN EN IN DOOD!

Ze vervangt een bouwvallig geworden, in 1891 afgebroken, ouder bedehuisje dat aan de overzijde van de weg stond, in de huidige Vrankenstraat, en wordt aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Bij de omgang van de Heilige Sacramentsprocessie, zegening en opsmukking.

Bakstenen kapel van één travee met driezijdige sluiting op dito sokkel onder zadeldak (leien), vooraan met gecementeerd aandak met schouderstukken. Rondboogportiek van een dubbele rollaag en een platte laag; bepleisterde en witbeschilderde ruimte onder spitstongewelf; korfboogdeur met vernieuwd houtwerk en twee flankerende betraliede getoogde venstertjes. Zijgevels en sluiting met van aflijnende overhoekse muizentand voorziene, rechthoekige spaarvelden; opzij telkens één betralied spitsboogvenster op gecementeerde lekdrempel, met ijzeren roedeverdeling.

Volledig bepleisterd en witbeschilderd interieur onder spitstongewelf; spitsbogige triomfboog; vloer van zeszijdige, met bloemen versierde cementtegels.

Mobilair: witbeschilderd houten altaar met op getorste zuilen rustend baldakijn; inscriptie op altaar: O.L.V./ VAN BIJSTAND/ B.V.O.

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2370.
  • De zeven torens, 8, 1993, p. 52-54, afb. op p. 53.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 47, afb. op p. 46.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80798 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.