erfgoedobject

Alleenstaande, langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID: 80811   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80811

Juridische gevolgen

Beschrijving

Wat schuin ten opzichte van de straat gelegen, aan straatzijde van een recente beukenhaag, vooraan en op het erf van recent aangelegde kasseien, ten westen van een recent ijzeren hek op bakstenen muurtje met inrijhek voorziene, alleenstaande, langgstrekte hoeve, eertijds tweewoonst voor boer en knecht, met ordonnantie: woonhuis met dubbelhuisopstand-stal; heden zeven traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), na brand in 1880 opgehoogd, confer jaartalankers in voorgevel, doch ouder in kern. Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) wordt op deze plek een langgestrekte hoeve aangeduid, met ten zuidwesten een heden verdwenen losstaand element.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Aflijnende overhoekse muizentand voor- en achteraan. Grotendeels aangepaste rechthoekige muuropeningen op vernieuwde hardstenen lekdrempels; vernieuwd houtwerk, waaronder lateien; waarschijnlijk nieuwe rrechtse deur.

De oostelijke zijgevel met rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in geveltop. Westelijke zijgevel met twee rechthoekige uilengaten en originele aanbouw, eertijds open schob, heden garage, onder lessenaarsdak (dito pannen), met vlechtingen aan straatzijde. Grotendeels aangepaste achtergevel met recente luifel.

Achteraan het erf, parallel, later, verankerd bakstenen dienstgebouw met ordonnantie: stal-dwarsschuur, onder zadeldak (dito pannen); aangepaste staldeur en schuurpoort onder houten lateien; ten westen, originele aanbouw, voormalige varkensstal, en recente aanbouwsels, onder lessenaarsdaken. Ten oosten van het erf, in plaats van het voormalig bakhuis, recent losstaand haaks dienstgebouwtje. Ten westen was eertijds een derde, losstaand dienstgebouw gelegen, confer hoger genoemde historische kaarten, stafkaart en mondelinge mededeling van eigenaar.

  • GEUNS J., Meegedeelde gegevens, Wijchmaal, 2001.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Alleenstaande, langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80811 (Geraadpleegd op 02-06-2020)