Alleenstaande dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Hoenrikstraat
Locatie Hoenrikstraat 4, Peer (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Peer (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Alleenstaande dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaande dorpswoning met dubbelhuisopstand; drie traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, kunstleien), uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Mogelijk komt op deze plek in de Atlas van de Buurtwegen (1845) al een oudere inplanting voor, langgestrekt en haaks op de weg.

Baksteenbouw op gecementeerde plint met imitatievoegen en ruitversiering. Ritmerende lisenen en verbindende, aflijnende, getrapte baksteenfries. Licht getoogde muuropeningen op gecementeerde lekdrempels in dito omlijstingen met sluitsteen; vernieuwd houtwerk. Eenvoudiger zijgevels en achtergevel. Linker zijgevel met betralied getoogd keldergat.

Achteraan, waarschijnlijk originele, gecementeerde aanbouw en recent aanbouwsel van betonblokken, beide onder lessenaarsdaken (golfplaten).

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.