Moorshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Houtestraat
Locatie Houtestraat 17, Peer (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Peer (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Moorshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Wat achterin, aan het einde van een zandwegje gelegen, vóór het woonhuis van een ronde gecementeerde waterput voorziene, alleenstaande, heden U-vormige hoeve, in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw, daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) op deze plek een langgestrekte hoeve is aangeduid, de huidige woonhuisvleugel.

Verankerd bakstenen complex onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen, golfplaten), met woonhuisvleugel ten noordwesten, iets lagere dwarsschuur ten zuidwesten, met recent noordwestelijk aanbouwsel van cementblokken en betonplaten, nog lagere stallen ten zuidoosten, en losstaand, haaks dienstgebouwtje ten noordoosten, eertijds bakhuis, alle rondom een gekasseid erf; deels aangepaste, rechthoekige muuropeningen met grotendeels bewaard houtwerk, deels onder houten lateien; enkele zijpuntgevels met vlechtingen en halfronde uilengaten. Woonhuisvleugel met ordonnantie: stallen-woonhuis met dubbelhuisopstand; drie woonhuistraveeën en één bouwlaag onder ten noordoosten afgewolfd zadeldak (nok schuin ten opzichte van de straat). Voorgevel met vensters op gecementeerde lekdrempels, recente aanbouw van betonplaten onder lessenaarsdak golfplaten) en vernieuwde rechtse staltravee, confer bouwnaad. Aan straatzijde, voor het complex, recente open schobben van plaatwerk.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.