Alleenstaande, langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Peerderbaan
Locatie Peerderbaan 33, Peer (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Peer (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Alleenstaande, langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ten westen door vier linden, ten oosten door één linde beschaduwde, van een cementstenen stoep en ten oosten van sporen van een verruigde meidoornhaag voorziene, alleenstaande, langgestrekte hoeve, eertijds tweewoonst en tijdens de Tweede Wereldoorlog, school; ordonnantie: gesloten schob-dwarsschuur-eertijds stal, heden bergruimte-woonhuis met enkelhuisopstand; zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanisch pannen) tussen aandaken met vlechtingen, schouder- en topstukken, uit de tweede helft van de 19de eeuw, daar niet aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; houtwerk vernieuwd of vervangen door pvc. Aflijnende dubbele kwartronde daklijst. Deels beluikte, rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels. Rechtse venster was eertijds deur. Twee korfboogpoorten van een dubbele rollaag en een platte laag.

Blinde westelijke zijpuntgevel. Oostelijke zijpuntgevel met betralied rechthoekig keldergat, waarboven opkamer. Achtergevel met aflijnende overhoekse muizentand en deels aangepaste rechthoekige muuropeningen. Achteraan rechts, later haaks aangebouwde bakstenen stallen onder lessenaarsdak (golfplaten). Achteraan links, aansluitende bakstenen muur met ijzeren inrijhek van 1975.

Achteraan het gebetonneerde erf, ten noorden, parallelle stallen onder zadeldak (golfplaten), van circa 1975.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.