erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Trudoparochie

bouwkundig element
ID
80822
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80822

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen ten zuidoosten van de kerk. Alleenstaand neoclassicistisch hoekhuis, voorzien van een met hardsteen omrande stoep van cementtegels en ten zuiden van een ruime tuin, met kastanjelaar, beuk, eiken en achteraan moestuin. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig aan de straat, kunstleien), van 1882-84, naar ontwerp van architect Stappers (Hasselt).

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op deze plek reeds een inplanting voor, met twee heden verdwenen losstaande elementen ten oosten. Dit in de atlas aangeduid complex betreft de nieuwe kapelanie die de gemeente voor Petrus Daniëls, de laatste kapelaan van Wijchmaal (1761-99), in 1772 had laten bouwen en waarin de in 1779 tot pastoor van Wijchmaal benoemde Mathieu-Hubert Hollanders vermoedelijk zijn intrek nam. In september 1880, afkeuring door de provinciale overheid van de oude kapelanie-pastorie als bouwvallig. Om de kosten voor de nieuwe bouw te drukken, besliste de gemeenteraad op 24 juli 1881 zelf de nodige bakstenen in een veldoven te laten bakken. De zaal van de oude pastorie zou dienen voor keuken en achterkeuken. Tijdens de restauratie in 1964, volledige vernieuwing van de achterbouw.

Baksteenbouw met sierankers; sinds 1898 volledig gecementeerde voorgevel voorzien van imitatievoegen; grotendeels bewaard houtwerk onder meer ramen, persiennes en geprofileerde kroonlijst op dito consoles. Hoeklisenen met verbindende, kwarthol geprofileerde fries. Beneden beluikte vensters op kordon vormende hardstenen lekdrempels, in omlijstingen met deels van diamantkoppen en rotsbepleistering voorziene hoekblokken en geprofileerde sluitstenen met parellijst. Getoogde deur in een geprofileerde omlijsting op hardstenen neuten, bovenaan versierd met schelp en acanthussen; hardstenen trede. Eenvoudiger noordelijke zijgevel met hoeklisenen, verbindende dubbele overhoekse muizentand en analoge vensters van een dubbele rollaag en een platte laag. Gelijkaardige zuidelijke zijgevel. Blinde achtergevel met recente, lagere, haakse aanbouw, met onder andere garage, onder schilddak.

  • CEYSSENS L., GEUNS J., MOLEMANS J. & PEETERS M., Het lager onderwijs in Wijchmaal vanaf de XVIIe eeuw, Wijchmaal, 1984, p. 14.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 114.
  • MOLEMANS J., De eerste pastorie van Wijchmaal(17de-18de e), op de Houterschans, in Taxandria, nr. 57, Liber Amicorum E. Van Autenboer, 1985, p. 72-73.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Pastorie van de Sint-Trudoparochie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80822 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.