erfgoedobject

Tielenshoeve

bouwkundig element
ID: 80833   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80833

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Tielenshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Tielenshoeve, confer recente ijzeren inscriptie op nieuw woonhuis, naar de familie Tielens die de hoeve eind 18de eeuw verwierf. Jan Tielens was afkomstig van Peer, huwde op 14 januari 1791 met Maria Kenens uit Wijchmaal en kocht het goed op 7 augustus 1782 van de erfgenamen H. Vermeulen x H. Neven. Later werd de boerderij eigendom van zijn zoon, Jan Tielens.

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) is de hoeve aangeduid als een aan de zijde van het pad gelegen langgestrekt element, het huidige voormalige woonhuis, met een kleiner dito losstaand deel ten zuidoosten, mogelijk het voormalige bakhuis. De toegang tot het erf werd geweigerd.

Huidig complex met een viertal losstaande bestanddelen. Met gewone en krulankers verankerde, met rechte muizentand afgelijnde baksteenbouw onder zadeldaken (mechanische pannen); rechthoekige en getoogde muuuropeningen met grotendeels bewaard houtwerk. Ten noorden, langgestrekte hoeve met ordonnantie: dubbele dwarsschuur-stal-voormalig woonhuis; eertijds zeven, heden zes traveeën en één bouwlaag (nok evenwijdig aan de straat); één gedichte voordeur, verwijzend naar de mogelijke voormalige tweewoonstfunctie, alsook een paar verkleinde muuropeningen; oude pomp aan erfzijdegevel. Blinde westelijke zijpuntgevel. Grotendeels onder meer door klimop begroeide oostelijke zijpuntgevel. Achtergevel aan straatzijde met licht getoogd keldergat.

Ten zuiden, parallel dienstgebouw, namelijk dwarsschuur en stallen, met ritmerende lisenen, luik van hooizolder onder zadeldakje, blinde westelijke zijpuntgevel en aan erfzijde, haaks aangebouwd, lager dienstgebouw, namelijk stallen, bergplaats en garage, met achteraan recente aanbouw van snelbouwsteen onder lessenaarsdak (golfplaten); ten oosten, in het verlengde van het parallel dienstgebouw, aansluitend nieuw woonhuis uit de jaren 1950. Verderop ten zuiden, losstaande open schob onder zadeldak (golfplaten). Ten oosten, later dienstgebouw met ordonnantie: stal-bakhuis-deel met andere functie.

  • De zeven torens, 12, 1997, p. 87, 88, 94 (noot 2).
  • MOLEMANS J., Toponymie van Wijchmaal, in Naamkunde, 3-4, 1978, p. 327.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Tielenshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80833 (Geraadpleegd op 13-12-2019)