erfgoedobject

Sint-Niklaasinstituut

bouwkundig element
ID: 80878   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80878

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Niklaasinstituut
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Sint-Niklaasinstituut, in oorsprong vrije meisjesschool, opgericht in 1866 onder impuls van E.H. Rogez op gronden geschonken door kannunik P.J. Maes. Volgens de kadastrale gegevens worden de vroegste gebouwen, zijnde het kloosterhuis en klassenvleugels, tussen 1868 en 1890 in opdracht van Jean Baptiste Béthune d'Idewalle gebouwd. Het onderwijs wordt verstrekt door drie zusters uit het Sint-Niklaasklooster van Kortrijk. In 1890 wordt de site uitgebreid met een dwarse (klassen)vleugel (nok loodrecht op straat). In 1893 kopen pastoor L. Raepsaet en E. Moyaert-Rapsaet het klooster aan en wordt het in westelijke richting uitgebreid. In 1897 wordt een rechthoekig volume opgetrokken aan de straat, dat in 1934 wordt verbouwd tot een langgestrekte vleugel. In het derde kwart van de 20ste eeuw volgen nog verschillende uitbreidingen in zuidelijke richting (1948, 1950, 1961, 1964, 1968, 1969).

Heden schoolsite bestaande uit voormalig kloosterhuis en verschillende klassenvleugels. Dieper in gelegen voormalig klooster opgetrokken circa 1866. Aan de straat afgezet door bakstenen muurtje. Eenvoudige bakstenen lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Licht getoogde deur in geriemde omlijsting; beglaasd muurnisje. Links (westen), recentere klassenvleugel vermoedelijk aangepast in de jaren 1940. Typerende grote venterpartijen.

Rechts, dwarse vleugel, opgetrokken circa 1891. Blinde straatgevel geritmeerd door verticaliserende lisenen waartussen getoogde blinde vensters met bakstenen borstwering. Lange gevels geritmeerd door getoogde vensters. Ten oosten, langgestrekte vleugel opgetrokken in twee fases zie bouwnaad, vermoedelijk in 1897 en 1934. Verankerde baksteenbouw geritmeerd door lisenen, verbonden door muizentandfries. Twee rechthoekige deuropeningen onder latei. Het rechterportaal met spitsbogig arduinen tympaan met hoogreliëf van Maria met kind en opschrift: "DANK AAN O.L.VROUW VAN DE VREDE" en "HERINNERING ONZER BEVRIJDING 8.9.1944 DEERLIJK-BEKAERT - ST AMAND-ST NIKLAASSTRATEN", gesigneerd LATTENIST. Het linkerportaal met spitsbogig bovenlicht met ijzeren spitsbogige roedeverdeling. Rond de centrale binnenkoer verschillende bakstenen klassenvleugels opgetrokken in verschillende bouwfases en getypeerd door grote vensterpartijen.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Brugge, 207: Mutatieschetsen, Zwevegem, 1868/19, 1870/1, 1882/20, 1890/ 3, 1893/2, 1897/2, 1934/6/, 1941/4, 1950/17, 1961/23, 1968/18, 1969/17.
  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, Brugge, 209: aanwijzende tabel, Zwevegem, artikelnummer 1948.

 

  • BOURGEOIS C., BATAILLE J., Groot-Zwevegem in oude foto's, Eeklo, 1993, p. 59, 62.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden.... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 474.
  • S.N., Oud Sweveghem, Zwevegem, 1977, afb. 10.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2006


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Niklaasinstituut [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80878 (Geraadpleegd op 30-09-2020)