Villa Leon Leander Bekaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Bekaertstraat
Locatie Bekaertstraat 2, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Leon Leander Bekaert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Otegemstraat nr. 83. Villa opgetrokken ca. 1905 door Leon Leander Bekaert. Heden deel uitmakend van de industriële site cf. Bekaertstraat nr. 2.
Gediversifieerde baksteenbouw in neo-Vlaamse-renaissancestijl; leien zadeldak met dakkapellen. Rijkelijk uitgewerkte gevels door het gebruik van natuursteen voor o.m. portaal, boogvelden en balkons; sierankers.
Grosso modo rechthoekige plattegrond met lagere aanbouw rechts.
Brede zijtraveeën oplopend in trapgevel; links licht overkragend en rustend op consoles met mascarons. Rechtertravee gemarkeerd door balkon. Natuurstenen kruisvensters o.m. drielichten met erboven boogvelden met cartouches. Ontlastingsbogen met natuurstenen aanzetstenen en als mascaron uitgewerkte sluitsteen.
Verdiept portaal onder leien lessenaarsdak. Rondboogdeur in omlijsting van natuursteen en geflankeerd door twee getraliede zijlichten.
Aan de straat later (cf. prentbriefkaart) geplaatst ijzeren hek tussen bakstenen pijlers bekroond door arduinen ornament.
Gevel zijde Bekaertstraat. Centrale, torenachtige uitbouw bekroond door leien schilddak. Trappenlicht.

Historiek bedrijf en bedrijfsgebouwen cf. Bekaertstraat nr. 2.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 207: Mutatieschetsen, Zwevegem, 1905/16.
BATAILLE J., Groot-Zwevegem in oude foto's, deel 2: van Sweveghem naar Zwevegem, Eeklo, 1995, p. 11.
Oud Sweveghem, Zwevegem, 1977, afb. 34.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Otegemstraat

Otegemstraat (Zwevegem)

is gerelateerd aan Industriële site van N.V. Bekaert

Bekaertstraat 2, Zwevegem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.