Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Stedestraat
Locatie Stedestraat zonder nummer, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Stedestraat z.nr./ Sint-Jozefstraat nr. 37. Parochiekerk Sint-Jozef Werkman.

Moderne zaalkerk opgetrokken in 1965 naar ontwerp van architect Frits Matton (Zwevegem) ter vervanging van een houten noodkerk.
Bedehuis op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in rode baksteen onder zadeldak (kunstleien).
Open narthex met bakstenen pijlers. Centraal rechthoekig portaal. Noord- en oostgevel geritmeerd door hoog geplaatste rechthoekige vensteropeningen met gekleurd glas-in-lood. Langgestrekte westgevel opengewerkt door grote vensterpartijen met verticaliserende verdeling. Reliëf in terracotta. Vrijstaande betonnen klokkentoren van 1996 ten oosten.
Sober interieur. Wanden van rode baksteen; vlakke houten overwelving; stenen vloer.

ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 59.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stedestraat

Stedestraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.