erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amandus

bouwkundig element
ID
81036
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81036

Juridische gevolgen

Beschrijving

Moderne kerk getypeerd door de gotisch geïnspireerde vormentaal. De huidige kerk, opgetrokken in 1938 vervangt de oude, overwegend 16de-eeuwse laatgotische hallenkerk. Enkel de achtkantige, gotische toren en de romaanse torenvoet in Doornikse steen en een deel van het meubilair bleven behouden. Licht verheven inplanting en deels ommuurd. Monumentale arduinen bordestrap leidt naar het portaal. Het bedehuis werd ontworpen door Alphons Boosten (Nederland) en Jan Reyntjens (Zwevegem).

Gele baksteenbouw onder leipannen. Geblokte natuurstenen plint. Brede middenbeuk; smalle zuidbeuk bestaande uit verschillende dwars geplaatste zijkapellen; smalle noordelijke zijbeuk; zuidelijk transept; vijfzijdig koor.

Brede westpuntgevel met groot rozet gemarkeerd door vooruitspringend lager westportaal getypeerd door opvallende gaanderij. Spitsbogige deur. Ten zuidoosten ingewerkte achtzijdige gotische toren onder leien spits met torenuurwerk. Dwarse kapellen met puntgevels geritmeerd door spitsbogige drielichten en steunberen. Gevel zuidelijke zijbeuk geritmeerd door lancetvensters.

Interieur

Bepleisterd en geschilderd interieur. Midden- en zijbeuken geritmeerd door spitsbogige scheibogen. Overwelving door betonnen spitsbogen. Koor en middenbeuk van elkaar gescheiden door keperboog. Cementegelvloer. Sokkel van geglazuurde baksteen op plint in streks verband van donkere baksteen. Vloer van cementtegels. Verhoogd koor met bakstenen koorafsluiting Koorommegang.Ten zuiden weekkapel.

Mobilair

Fraaie eigentijdse biechtstoelen, altaartafel en cathedra. Marmeren wijwatervaten. In noordelijke en zuidelijke zijkapel ingewerkte neogotische kruisweg van 1905 door Aloïs De Beule (Gent). 17de-eeuws zuidelijke zijaltaar toegewijd aan de Heilige Amandus, 19de-eeuwse altaartafel, geheel in gemarmerd hout. Noordelijk zijaltaar toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, eveneens in gemarmerd hout. Verschillende houten gepolychromeerde heiligenbeelden in zuidelijke zijbeuk: Heilige Barbara, Heilige Catharina, Heilige Domenicus, Sint-Rochus en Sint-Elooi. In de weekkapel, deels behouden 18de-eeuws mobilair: eiken biechtstoel van circa 1750 door Fransiscus Adins (?), grotendeels kopie van voorgaande; kuip van preekstoel met bustes van de Evangelisten. in zuidelijke kapel, eiken communiebank van circa 1700, versierd met muziekinstrumenten. Cirkelvormige glasramen door J. Huet van circa 1938. Orgel geschonken door pastoor C.V. Rogez in 1887 en omgebouwd na 1938.

  • DESPRIET P., De Sint-Amanduskerk in Zwevegem, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, Kortrijk, 1983, p. 447-463.
  • FIRMIN, De Romaanse kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, s.l., 1940, p. 204-209.
  • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 56-59.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Amandus

  • Is deel van
    Theophiel Toyeplein


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Amandus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81036 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.