erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amandus

bouwkundig element
ID: 81036   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81036

Juridische gevolgen

Beschrijving

Theophiel Toyeplein z.nr. Parochiekerk Sint-Amandus

Moderne kerk getypeerd door de gotisch geïnspireerde vormentaal. De huidige kerk, opgetrokken in 1938 vervangt de oude, overwegend 16de-eeuwse laat-gotische hallenkerk. Enkel de achtkantige, gotische toren en de Romaanse torenvoet in Doornikse steen en een deel van het meubilair bleven behouden. Licht verheven inplanting en deels ommuurd. Monumentale arduinen bordestrap leidt naar het portaal.
Het bedehuis werd ontworpen door Alfred Boosten (Nederland) en Jan Reyntjens (Zwevegem).

Gele baksteenbouw onder leipannen. Geblokte natuurstenen plint.
Brede middenbeuk; smalle zuidbeuk bestaande uit verschillende dwars geplaatste zijkapellen; smalle noordelijke zijbeuk; zuidelijk transept; vijfzijdig koor.
Brede westpuntgevel met groot rozet gemarkeerd door vooruitspringend lager westportaal getypeerd door opvallende gaanderij. Spitsbogige deur.
Ten zuidoosten ingewerkte achtzijdige gotische toren onder leien spits met torenuurwerk. Dwarse kapellen met puntgevels geritmeerd door spitsbogige drielichten en steunberen. Gevel zuidelijke zijbeuk geritmeerd door lancetvensters.
Interieur. Bepleisterd en geschilderd interieur. Midden- en zijbeuken geritmeerd door spitsbogige scheibogen. Overwelving door betonnen spitsbogen. Koor en middenbeuk van elkaar gescheiden door keperboog. Cementegelvloer. Sokkel van geglazuurde baksteen op plint in streks verband van donkere baksteen. Vloer van cementtegels.
Verhoogd koor met bakstenen koorafsluiting Koorommegang.
Ten zuiden weekkapel.
Mobilair.
Fraaie eigentijdse biechtstoelen, altaartafel en cathedra. Marmeren wijwatervaten.
In noordelijke en zuidelijke zijkapel ingewerkte neogotische kruisweg van 1905 door Aloïs De Beule (Gent).
17de-eeuws zuidelijke zijaltaar toegewijd aan de H. Amandus, 19de-eeuwse altaartafel, geheel in gemarmerd hout. Noordelijk zijaltaar toegewijd aan O.-L.-Vrouw, eveneens in gemarmerd hout. Verschillende houten gepolychromeerde heiligenbeelden in zuidelijke zijbeuk: H. Barbara, H. Catharina, H. Domenicus, St.-Rochus en St.-Elooi.
In de weekkapel, deels behouden 18de-eeuws mobilair: eiken biechtstoel van ca. 1750 door Fransiscus Adins (?), grotendeels kopie van voorgaande; kuip van preekstoel met bustes van de Evangelisten. in zuidelijke kapel, eiken communiebank van ca. 1700, versierd met muziekinstrumenten.
Cirkelvormige glasramen door J. Huet van ca. 1938.
Orgel geschonken door pastoor C.V. Rogez in 1887 en omgebouwd na 1938.

DESPRIET P., De Sint-Amanduskerk in Zwevegem, in De Zuid-West-Vlaamse parochiekerken, Kortrijk, 1983, p. 447-463.
FIRMIN, De Romaanse kerkelijke bouwkunst in West-Vlaanderen, s.l., 1940, p. 204-209.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 56-59.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie


Relaties

  • Omvat
    Orgel parochiekerk Sint-Amandus

  • Is deel van
    Theophiel Toyeplein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Amandus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81036 (Geraadpleegd op 31-03-2020)