Gedenkzuil

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Heestert
Straat Gauwelstraat
Locatie Gauwelstraat 5, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkzuil

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II

Beschrijving

Gauwelstraat z.nr., ter hoogte van nr. 5. Gedenkzuil met kruis voor de burgerlijke en militaire slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog), de opgeëisten (Eerste Wereldoorlog) en de weerstanders (Tweede Wereldoorlog). Monument gesigneerd door "LATTENIST, AVELGEM" en onthuld op 16 juli 1950.
Arduinen monument, vierkante geprofileerde sokkel met sterk geprofileerde kroonlijst waarop een vierkante naar boven toe versmallende zuil met vier kleine driehoekige frontons bekroond door een oorlogskruis. Sokkel met opschrift "HEESTERT/AAN ZIJN/HELDEN" Zuil met afbeelding van een zwaard met palmtak en kruis in vlakreliëf. Achterzijde met opschrift "ZIJ STIERVEN OPDAT HUN VOLK ZOU LEVEN".

JACOBS M., Zij die vielen als helden… Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 117.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

maakt deel uit van Gauwelstraat

Gauwelstraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.