erfgoedobject

Historische hoeve 't Verbrandhof

bouwkundig element
ID: 81079   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81079

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kloosterstraat nr. 2. Historische hoeve z.g. "'T VERBRANDHOF" cf. opschrift poortgebouw. De huidige gebouwen dateren van 1790. De vorige hoeve op deze plaats -naar verluidt bewoond door jezuïeten- z.g. "ter Beke" cf. aanduiding Ferrariskaart (1770-1778) brandde volledig af in 1788. Oorsprong van de benaming "'t Verbrandhof" voor de nieuw opgetrokken gebouwen. Op het primitief plan van het kadaster (ca. 1835) aangeduid als "'t verbrand", herkenbaar zijn het poortgebouw, het woonhuis, de schuur ten oosten en de stalvleugel, ook het kapelletje is aangegeven. Aan de straat is een bakhuisje afgebeeld dat gesloopt wordt in 1881 (cf. mutatieschets kadaster). Restanten van de omwalling zijn weergegeven ten westen en ten zuiden. Voorheen liep de omwalling vermoedelijk tot aan de kapel. Zelfde configuratie op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). De omwalling wordt niet meer weergegeven op een mutatieschets van 1984. Uniform gebouwenbestand, geelbeschilderde baksteen op grijsbeschilderde plinten onder pannen daken. Gebouwen met vierkante opstelling gegroepeerd rond een deels gekasseid erf.
Noordelijke erfoprit gemarkeerd door poortgebouw met naam van de hoeve op houten draagbalk, kasseiweg naar het erf. Woonhuis met loodrecht aangesloten achterbouw ten noordwesten; dak doorbroken door klokkentorentje. Dubbele dwarsschuren ten oosten en ten zuiden, laatste opgetrokken in 1865 (cf. mutatieschets kadaster). Stalvleugel ten westen. Tevens stalvleugel gelegen tussen het woonhuis en het poortgebouw, opgetrokken in 1865 (cf. mutatieschets kadaster).
De hoevegebouwen konden niet bezocht worden.

Kapel van de hoeve gelegen in de Kloosterstraat. Bedehuisje toegewijd aan O.-L.-Vrouw met rechthoekige plattegrond. Puntgevel van geelbeschilderde baksteen, rondbogige deuropening in een omlijsting van zwarte baksteen.
Interieur, bepleisterde en beschilderde wanden en tongewelf. Klein O.-L.-Vrouwbeeldje.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 207: Mutatieschetsen, Heestert, 1865/93, 1881/80 en 1984/20.
DEGRANDE V., Inventaris kapellen West-Vlaanderen, gemeente Heestert, onuitgegeven, z.p.
Historische studie kapellen Heestert, Zwevegem, s.d., p. 13-14.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Historische hoeve 't Verbrandhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81079 (Geraadpleegd op 23-08-2019)