Hoeve Heerlijkheid van 't Zonneveld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Heestert
Straat Pontstraat
Locatie Pontstraat 108, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Heerlijkheid van 't Zonneveld

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pontstraat nr. 108. Dieper in gelegen, 19de-eeuwse hoeve z.g. "HEERLIJKHEID VAN 'T ZONNEVELD" cf. naambord. Hoeve bestaande uit losstaande bestanddelen opgesteld rond een verhard erf (kiezel). Het woonhuis en de stalvleugel met aangrenzende schuur zijn reeds weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).
Zuidelijke erftoegang, ten noorden het woonhuis van negen traveeën met gecementeerde erfgevel. Ten oosten de stalvleugel met bewaard bakstenen stoepje, binnen bleven de troggewelven behouden; voorgelegen mestvaalt. Tweede, recentere stalvleugel ten westen getypeerd door muurkapel. Bakhuisje ten zuidwesten.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pontstraat

Pontstraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.