Historische hoeve 't Hoge Bunder of Hogebunder

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Heestert
Straat Schaapstraat
Locatie Schaapstraat 5, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Historische hoeve 't Hoge Bunder of Hogebunder

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Schaapstraat nr. 5. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "'t Hoge Bunder" of "Hogebunder" met 18de-eeuwse kern. De site staat reeds afgebeeld op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778) als een hoeve met vierkante opstelling bestaande uit losstaande bestanddelen. De huidige configuratie is tevens herkenbaar op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846).
Thans hoeve bestaande uit bakstenen bestanddelen onder zadeldaken, met vierkante opstelling gegroepeerd rond een bekiezeld erf. Zuidelijke erftoegang via poortgebouw. Ten noorden het woonhuis met vernieuwde erfgevel onder hoogopgaand zadeldak, behouden opkamers. Dubbele, in kern 18de-eeuwse dwarsschuren ten westen en ten oosten. Schuur ten westen met bewaarde stoep en nis in zuidelijke zijpuntgevel. Schuur ten oosten getypeerd door steunberen; noordelijke zijpuntgevel met vlechtingen en uilengat. Bewaard houten gebint bestaande uit een nokgebint met onderliggend schaargebint. Verschillende bewaarde houten poorten met klinket. Nutsgebouw ten zuiden, recent uitgebreid met storende aanbouw.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schaapstraat

Schaapstraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.