erfgoedobject

Vrijstaande dorpswoning

bouwkundig element
ID: 81277   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81277

Juridische gevolgen

Beschrijving

Helkijnstraat nr. 6. Vrijstaande dorpswoning met twee aansluitende dwarse vleugels. Noordelijke vleugel wordt reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (ca. 1835) en is eigendom van het "armbestuur". Vermoedelijk zijn het twee aparte woningen. In 1835 wordt een aansluitend L-vormige vleugel opgetrokken en krijgt het pand haar huidige opstelling. In 1926 wordt het pand uitgebreid in het oosten met een rechthoekig volume. Sinds 1964 zijn de verschillende panden kadastraal één.
Aan de straat gelegen arbeidershuis met opvallend parement met vingerberaping. Verankerde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder laag pannen schilddak. Rechthoekige benedenvensters in gecementeerde en geschilderde omlijsting; vernieuwd schrijnwerk. Halfronde bovenvensters met waaierverdeling en spiegelborstwering met centraal cirkelmotief.
Noordelijke dwarsvleugel met vermoedelijke oudere kern. Verankerde baksteenbouw deels onder hoogopgaand zadeldak met aandak en vlechtingen getuigend van een ouder kern. Tweede deel verhoogd met één bouwlaag.

KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 207: Mutatieschetsen, Sint-Denijs, 1835/7, 1926/5, 1964/7.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Brugge, 208: Oorspronkelijk aanwijzende tabel, Sint-Denijs, artikelnrs. 558-259.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vrijstaande dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81277 (Geraadpleegd op 11-07-2020)