Parochiekerk Sint Maria Bernarda

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Zwevegem
Deelgemeente Zwevegem
Straat Maria Bernardastraat
Locatie Maria Bernardastraat 29, Zwevegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zwevegem (adrescontroles: 15-02-2008 - 18-02-2008).
  • Inventarisatie Zwevegem (geografische inventarisatie: 01-04-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint Maria Bernarda

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Stijlneoromaans
Dateringna WO II

Beschrijving

Avelgemstraat nr. 238. Parochiekerk Sint Maria Bernarda (Kloosternaam van Bernadette Soubirous).

Parochiekerk van het gehucht Knokke, dat sinds 1938 aangenomen was als zelfstandige parochie. Bedehuis in neoromaanse stijl, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar plannen van architect Jan Reyntjens (Zwevegem) van 1945 en 1949.
Kerk omgeven door parking. Ten noordwesten urinoir.
De pannen en bakstenen werden geleverd door de nabijgelegen pannenfabriek van Knokke en de steenbakkerij Hanssens-Demeestere.

Niet georiënteerde (west-oost) basilicale kerk met ingebouwde oosttoren; één middenbeuk en twee lagere zijbeuken van vier traveeën; transept van één travee en rechte sluiting; hoofdkoor van twee rechte traveeën en met halfronde koorsluiting.

Donkerrrode baksteenbouw onder zadel- en lessenaarsdaken bekleed met leipannen.
Toren onder stompe leien spits, gemarkeerde door haaks op elkaar geplaatste hoeksteunberen met versnijdingen. Rondboogportaal met erboven verdiept rondbogig tweelicht; top met gekoppelde galmgaten.
Traveeën van schip en zijbeuken geritmeerd door steunberen met versnijdingen en gekoppelde rondboogvensters op afzaten. Eerste travee van de zuidzijbeuk gemarkeerd door rondboogportaal.
Gevels van transept gemarkeerd door drie smalle rondboogvensters en op elkaar gestelde versneden steunberen.
Halfrond blind koor geritmeerd door vlakke pilasters en aflijnende muizentandfries.

Eenvoudig witbepleisterd interieur. Schip geritmeerd door brede segmentbogen. Erboven lichtbeuk met tweelichten. Brede middenbeuk en smalle zijbeuken overwelfd door kruisribgewelf; ribben uitlopend op lisenen. Kruising met centraal medaillon met vergulde stralenkrans en IHS-monogram; herhaald in transeptarmen met respectievelijk MR- en SB-monogram. Brede transeptarmen van één travee. Zuidelijk transept met blinde nis met altaar. Noordelijk transept ingericht als weekkapel, afgesloten door beglaasde segmentbogen. Boven, orgeltribune.

Mobilair.
Eiken 19de-eeuwse preekstoel met op de kuip H. Matheus en H. Marcus.
In de muren van de zijbeuken ingewerkte vergulde kruisweg van beeldhouwer en siersmid Pedro Bares (Kortrijk); kopie van de kruisweg van Andrea Verrochio.

ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Kortrijk II, Brussel, 1979, p. 59-60.
VANASSCHE L., Knokke Ons Dorp, Deel 1: Het kerkelijke leven, Zwevegem, 2003, p. 9, 22, 25.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zwevegem, Deelgemeenten Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem en Sint-Denijs, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL26, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Avelgemstraat

Avelgemstraat (Zwevegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.