erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 815   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/815

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Semi-gesloten, voormalige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen op de hoek Paneelstraat/Overbosstraat.

Gebouwen in stijl- en regelwerk met lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Het woonhuis, ten oosten, telt zes traveeën en één bouwlaag. Het is thans volledig als woning ingericht, doch de linkertraveeën, thans nummer 1, maakten oorspronkelijk deel uit van de achterliggende stal of schuur. Het ankerbalkgebint telt vijf gebintstijlen, zeven wandstijlen en drie wandplaatschoren. De rechtertravee van nummer 1A bevat de onderkelderde opkamer, voorzien van een hoge, bakstenen plint, een keldervenster en een klein venster. De oorspronkelijke muuropeningen zijn waarschijnlijk naast hogervermelde, de twee vensters en de deur van nummer 1A, thans aanleunend bij de deur van nummer 1; nummer 1 bezit naast deze deur twee vensters.

Nummer 1A behield de traditionele indeling met de stookplaats tussen beide kamers. Merkwaardig, atypisch kapgebint.

Haaks aansluitend op het woonhuis, de voormalige stal of schuur, thans ingericht als woonhuis (nummer 1). Het ankerbalkgebint telt vijf gebintstijlen, vijf wandstijlen en vijf wandplaatschoren. De gevel aan de zijde van de Overbosstraat is thans voorzien van een recente garagepoort, de oorpsronkelijke poort werd omgevormd tot venster.

De overige dienstgebouwen, gegroepeerd rondom een erf achter het woonhuis, schijnen sterk aangepast.


Bron     : Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1996


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/815 (Geraadpleegd op 17-02-2020)