erfgoedobject

De Jonggezellenmolen van Yvegem en hoeve

bouwkundig element
ID
81535
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81535

Juridische gevolgen

Beschrijving

De molensite bestaat uit een 19de-eeuwse hoeve samengesteld uit een woonhuis met vernieuwd parement in het noorden, een schuur- en stalvleugel in het westen en een nutsgebouw met aansluitend de molenromp van de "Jonggezellenmolen van Yvegem" in het zuiden.

In juni 1848 verleende de bestendige deputatie van West-Vlaanderen de toestemming om een stenen graan- en oliemolen op te richten op een perceel op de hoek van de Heirbaan en de Klijtberg. De molen werd gebouwd door Jan Derijcke, die zich volgens het onderzoek van Denewet, Verschuere en Holemans zou opgehangen hebben aan een balk waarop heden de inscriptie met zijn naam staat. Kort nadien koopt Constant Ottevaere de molen. Wanneer in 1920 Piet Demeulemeester de molen koopt, wordt de molen omgebouwd tot een elektrische maalderij. In 1925 wordt de molen onttakeld en wordt de conische molenromp bovenaan met beton afgedicht. Na zijn overlijden bleven de kinderen Maurice en Marie-Madeleine er samen werken en wonen. Beiden bleven ongehuwd zodat de molen vandaag nog bekend staat als de "jonggezellenmolen".

Aan de zuidzijde van het onverharde erf staat een molenromp met aanleunend een verankerd bakstenen nutsgebouw onder zadeldak. De molenromp gaat terug op een stenen windmolen van het type grondzeiler en werd gebouwd omstreeks 1848. De conisch molenromp van rode baksteen wordt gekenmerkt door boven elkaar gestelde ijzeren vensters onder strek. De molen werd grotendeels leeggehaald in 2000. Enkele onderdelen vonden nadien hun weg naar de Goethalsmolen in Wakken.

Het molenaarshuis betreft een verankerde baksteenbouw onder een leien zadeldak. De straat- of noordgevel werd voorzien van een nieuw gevelparament. Een cementbezetting met imitatievoegen kenmerkt de oostelijke zijgevel.

Haaks op de zuidwesthoek van het molenaarshuis staat een verankerde bakstenen schuur- en stalvleugel onder pannen zadeldak. De langsgevel aan de straat- of westzijde is gesloten. In de zuidelijke zijgevel steekt een segmentvormige laaddeur.

  • DEVLIEGHER L. 1984: De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 166-117.
  • S.N. 1959: Dit is West-Vlaanderen, deel 1, Sint-Andries, 31.

Auteurs: Becuwe, Frank; Lenaerts, Tom; De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Jonggezellenmolen van Yvegem en hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81535 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.