erfgoedobject

Hoevesite

bouwkundig element
ID
81588
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81588

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve, in kern opklimmend tot in de 18de eeuw, confer datering woonhuis met jaaranker "1777" in oostelijke zijpuntgevel. De site is nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Woonhuis, schuur en bakhuisje zijn aangegeven op het primitief plan van het kadaster (circa 1835), woonhuis en schuur weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1847).

Hoeve bestaande uit losstaande gewitte bestanddelen (baksteen of vakwerk) onder zadeldaken (pannen, eterniet of golfplaten) opgesteld rond een deels verhard erf.
Oostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek en twee lindebomen, tweede erfoprit ten zuiden eveneens met ijzeren hek en lindebomen; treurwilg centraal op het erf. Ten noorden het woonhuis met aangrenzend stalletje, ten westen dubbele dwarsschuur, ten zuiden nutsgebouw met voormalig zwingelkot van circa 1941 (confer mutatieschets) en ten oosten het bakhuisje. Aardappelkelder ten noordwesten. Huisweide en boomgaard achter het woonhuis, geheel deels afgezoomd met meidoornhaag tevens beuk en hagebeukhagen. Knotbomen ten zuidwesten.

Woonhuis. Zes traveeën en één bouwlaag onder hoog opgaand zadeldak (eterniet voorheen strodak). Gewitte voorgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk. Zij- en achtergevels van onbeschilderde baksteen. Nagenoeg gesloten achtergevel met kleine licht getoogde en rechthoekige muuropening onder houten latei, eveneens met bewaard houtwerk. Zijgevels getypeerd door vlechtingen.

Het interieur en de oorspronkelijke indeling bleven gaaf bewaard. Deels onderkelderde woning, tongewelf. Twee voutekamers aan de achterzijde. Behouden deuren (opgeklampte voordeur en binnen-deuren), vloeren (blauwe hardsteen, rood gebakken aarden tegels of gebakken in gereduceerd proces), balkroostering met decoratief uitgewerkte moerbalken (gerecupereerd ?) en kinderbalken en houten schouwmantels. Zolder met houten planken vloer, deels gerecupereerde en deels bewaarde kapconstructie samengesteld uit een nokgebint met onderliggend schaargebint.

Aangrenzend stalletje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Koestal met bakstenen vloer en bewaarde slieten, ruif behouden in paardenstal. Dubbele dwarsschuur onder verlaagd zadeldak, voorheen met hoog opgaand schilddak van stro (zie oude foto). Voor- en achtergevel van vakwerk met verticale houten stijlen, deels opgevuld met leem en deels met rode baksteen. Zichtbare uiteinden van de ankerbalkverbindingen met pen- en gatverbindingen. Licht vooruitspringende gepikte bakstenen plint. Twee houten schuifpoorten waarvan één met klinket. Vernieuwde kapconstructie. Bakhuisje van rode baksteen op tweeledige plattegrond, deels ingestort. Interieur met bewaarde oven.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Ingooigem, 1941/40.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De boerenwoning kreeg opnieuw een strodak. 

  • Informatie verkregen van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Leiedal (30 december 2022).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Omvat
    Vier welkomstlinden

  • Is deel van
    Vossestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoevesite [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81588 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.