erfgoedobject

Hoeve Goed te Bassegem

bouwkundig element
ID
81595
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81595

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Goed te Bassegem
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Historische hoeve zogenaamd "Goed te Bassegem" gelegen op de grens met Tiegem. De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid, in leen gehouden van het Vyvense (Sint-Eloois-Vijve), op zijn beurt een leen van het grafelijk kasteel van Kortrijk. De heerlijkheid strekte zich uit over Kaster, Waarmaarde, Tiegem, Ooike en Oudenaarde en had op zijn beurt nog drie achterlenen in Eine, Tiegem en Waarmaarde. Bij de heerlijkheid hoorde ook een molen, de zogenaamde "Neermolen" (zie Pontstraat).

De oudste vermeldingen dateren van 1315 wanneer Elisabeth van Wouflighem en haar echtgenoot Inghel Penninc de heerlijkheid verkopen aan François de Craye. Vanaf het midden van de 15de eeuw is de heerlijkheid in handen van de familie Waudripont.
In 1571 wordt de hoeve als volgt beschreven: "onder wal ende hofstede behuust met huus, twee schueren, waeghenhuus bachhuus ende poort daer up staende,…"
In de 18de eeuw is het goed in handen van Le Gillon. In 1729 wordt het als volgt vermeld: "een behuyst pachthof, ghenaemt het Bassseghemgoet, abouterende van oosten en suyden de straete, west haer selfs goet, wesende prochie van Tieghem….".
De oudste afbeelding van de hoeve dateert uit de 18de eeuw en is afkomstig uit het landboek van Tiegem en toont een L-vormig volume (schuur en stalvleugel), boerenhuis en een kleiner volume, binnen een achtvormige omwalling.
De hoeve wordt tevens afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846).
In 1976 worden tijdens archeologisch onderzoek resten van een natuurstenen brug over de zuidzijde van de omwalling aangesneden, die reeds vroeg verdwenen moet zijn. Hierbij gevonden aardewerk dateert uit de 14de eeuw.

Heden hoeve met een gesloten opstelling, door latere uitbreidingen. Verankerde bakstenen bestanddelen onder zadeldaken bekleed met Vlaamse pannen en gegroepeerd rondom verhard erf.
Ten zuiden boerenhuis, ten noorden stalvleugel, ten westen schuur en ten oosten poortgebouw.
Het boerenhuis werd recent gerestaureerd en gerenoveerd. Langgestrekte verankerde bakstenen lijstgevel van negen traveeën en één bouwlaag. Aflijnende geprofileerde bakstenen kroonlijst. Getoogde vensteropeningen in omlijsting van rode baksteen. Onderdorpels van gebakken tegels. Naar oud model vernieuwd schrijnwerk. Centrale deur in recente omlijsting van arduin (recuperatie-materiaal). Deurtravee oplopend in dakvenster. Linker- en rechterzijpuntgevel met aandaken, vlechtingen en uilengat. Achtergevel met twee opkamervensters links. Vensters met bakstenen onderdorpels. Linkerhoek gemarkeerd door arduinen negblokken.
Interieur. Deels behouden indeling. Behouden balklagen onder meer moerbalken met sober uitgewerkte balksleutel. Gotische natuurstenen schouwmantel, stond oorspronkelijk in de smidse. Behouden binnenschrijnwerk cf. paneeldeuren onder meer in omlijsting van gediversifieerde baksteen.
Dubbele dwarsschuur uit de 17de of 18de eeuw, deels afgebrand na de Tweede Wereldoorlog. Gewitte erfgevel gemarkeerd door zware versneden steunberen. Korfbogige poortopeningen. Linkerzijgevel met aandak en vlechtingen. Nokgebint onder liggend dubbel schaargebint.
18de-eeuwse stalvleugel, eveneens met vlechtingen in de zijgevels. Centrale paardenstal. Rechts geïncorporeerd wagenhuis.
Aan de straat gelegen poortgebouw geflankeerd door lagere vleugel met voormalige smidse (zuiden) en lagere stalvleugel (noorden) met vlechtingen en asemgaten in zijpuntgevel. Zadeldak met wolfseind; bekronend klokje. Korfbogige poortdoorgang geflankeerd door twee nisjes met heiligenbeeld. Links van de poort korfbogige deur. Erfgevels met aangepaste muuropeningen. De voormalige smidse is heden geïntegreerd in het woonhuis.
Ten zuiden, nabij de omwalling, onderkelderd bakhuisje. Gewitte verankerde baksteenbouw onder zadeldak bekleed met Vlaamse pannen. Blokkozijn met vaste middenstijl; later verwijderde luiken, zie luikduimen en slag in het blokkozijn; vleugels met kleine roedeverdeling; onderdorpel van gebakken tegels.
Interieur met trapje van vier treden dat leidt naar de voute met oven. Vloer van gebakken tegels.

  • DESPRIET P., Het Goed te Bassegem in Kaster, in Twintig Zuid-West-Vlaamse hoeven, deel 2, Kortrijk, 1980, p. 60-65.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Goed te Bassegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81595 (Geraadpleegd op 23-06-2021)