Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Kaster
Straat Kasterstraat
Locatie Kasterstraat 4A, 6, Anzegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Anzegem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasterstraat nummer 4 A. Historische hoeve, waarvan de site met molen reeds aangegeven staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Heden, losse verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom deels gekasseid erf. Erftoegang gemarkeerd door ijzeren hek. Ten westen boerenhuis, ten noorden stalvleugel, ten oosten schuur en ten zuiden nieuw woonhuis.
Aan de straat gelegen boerenhuis met vernieuwd parement uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen met behouden schrijnwerk. Ten zuiden van het boerenhuis kleine betonnen wegkapel.
Ten noorden overblijfsel van de zogenaamde "Castere molen" (Ferrariskaart). De molen wordt voor het eerst vermeld in 1572, de huidige resten zouden dateren van circa 1770. Standaardmolen op een rond torenkot, waarvan enkel het bakstenen kot onder tentdak behouden bleef. Gewitte baksteenbouw op cirkelvormig grondplan. Segmentbogige deur- en vensteropeningen. Vanaf de lager gelegen straat loopt een ondergrondse inrit naar het kot.

  • DESPRIET P., Inleiding tot de geschiedenis van Kaster, in De Leiegouw, deel 20, 1978, pagina 367.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, pagina's 118-119.
  • Een dorp in de West. Kaster, in Curiosa, nummer 40, 2002, pagina 24.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasterstraat

Kasterstraat (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.