Teksten van Molenaarswoning en Stampkotmolen

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81616

Hoeve en Stampkotmolen ()

Voormalige molenaarshoeve, reeds aangegeven met molen op de Ferrariskaart (1770-1778). Heden is enkel nog het oude boerenhuis aan de westzijde van het erf bewaard. De oude bakstenen stalvleugel in het noorden bij de recente verkaveling van de omgevende landerijen is gesloopt. De oude schuur ten oosten is vervangen door een betonnen loods. Zuidzijde erf ingevuld met nieuw woonhuis.

Het aan de straat gelegen oude boerenhuis betreft een verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. De straatgevel werd in de tweede helft van de 20ste eeuw voorzien van een nieuw gevelparament. De erf- en zijgevels zijn gewit en voorzien van een gepikte plint. De muuropeningen zijn licht getoogd en behielden hun schrijnwerk. Een decoratief muuranker kenmerkt de zuidelijke zijgevel ter hoogte van de schoorsteen.

Aan de straatzijde, ten zuiden van het oude boerenhuis, bevindt zich een kleine bakstenen pijlerkapel met betonnen bovenstuk.

Ten noorden, thans afgescheiden door een weg naar de achterliggende verkaveling, bevindt zich het bakstenen torenkot van de verdwenen oliewindmolen, op de Ferrariskaart vermeld als “Castere molen”. De molen wordt voor het eerst vermeld in 1572. Het huidige restant van de standaardmolen op rond torenkot zou dateren van circa 1770 en betreft een conisch stampkot (of olieslagerij) met cirkelvormig grondplan. Segmentbogige deur- en vensteropeningen onderbreken het witgeschilderde bakstenen bouwwerk, dat door een recent metalen tentdak is afgedekt. Vanaf de lager gelegen straat loopt een ondergrondse inrit naar de oliekelder onder het torenkot.

  • DESPRIET P. 1978:  Inleiding tot de geschiedenis van Kaster, in De Leiegouw, deel 20, 367.
  • DEVLIEGHER L. 1984:  De molens in West-Vlaanderen, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 1984, 118-119.
  • Een dorp in de West. Kaster, in Curiosa, nummer 40, 2002, 24.
  • DE GUNSCH A., DE LEEUW S. 2006, Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichtein Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Afdeling Monumenten en Landschappen, Brussel.
  • DENEWET L., HOLEMANS H., Stampkotmolen [online], https://www.molenechos.org/molen.php?nummer=891 (geraadpleegd op 31 augustus 2020).

Auteurs:  Becuwe, Frank; Lenaerts, Tom; De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenaarswoning en Stampkotmolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/360624 (geraadpleegd op ).


Historische hoeve ()

Historische hoeve, waarvan de site met molen reeds aangegeven staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Heden, losse verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom deels gekasseid erf. Erftoegang gemarkeerd door ijzeren hek. Ten westen boerenhuis, ten noorden stalvleugel, ten oosten schuur en ten zuiden nieuw woonhuis.

Aan de straat gelegen boerenhuis met vernieuwd parement uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen met behouden schrijnwerk. Ten zuiden van het boerenhuis kleine betonnen wegkapel.

Ten noorden overblijfsel van de zogenaamde "Castere molen" (Ferrariskaart). De molen wordt voor het eerst vermeld in 1572, de huidige resten zouden dateren van circa 1770. Standaardmolen op een rond torenkot, waarvan enkel het bakstenen kot onder tentdak behouden bleef. Gewitte baksteenbouw op cirkelvormig grondplan. Segmentbogige deur- en vensteropeningen. Vanaf de lager gelegen straat loopt een ondergrondse inrit naar het kot.

  • DESPRIET P. 1978: Inleiding tot de geschiedenis van Kaster, De Leiegouw 20, 367.
  • DEVLIEGHER L. 1984: De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 118-119.
  • S.N. 2002: Een dorp in de West. Kaster, Curiosa 40, 24.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenaarswoning en Stampkotmolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/81616 (geraadpleegd op ).