erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Amandus

bouwkundig element
ID: 8162   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8162

Juridische gevolgen

Beschrijving

Altaar onder patronaat van de abdij van Geraardsbergen sinds 1096. Sterk verbouwde middelgrote kerk met laatgotische westtoren, met ommuurd parkje, het oorspronkelijk kerkhof vervangend. De plattegrond ontvouwt: een vierkante westtoren, een driebeukig schip van vier traveeën met zijportaal in de oksel van de zuidelijke zijbeuk en het uitspringend transept, midden- en zijbeuken met vlak gesloten koren met één rechte travee, iets uitspringend voor de middenbeuk, zuidelijke sacristie in de oksel van het transept en van het zijkoor. Van de laatgotische kerk is enkel de westtoren, met aansluitende zuidelijke zijbeuk overgebleven, laatst genoemde samen met de noordelijke zijbeuk, 1763 gedateerd door middel van muurankers. Jaartal dat respectievelijk wijst op de opbouw (ten noorden) en aanpassing (ten zuiden). Verdere verbouwing en restauratie in 1894- 1895 onder leiding van architect Jules Goethals. Recente restauratie in 1972.

Gerestaureerde zandstenen vierkante westtoren met drie geledingen onder achtzijdige ingesnoerde spits, gestut door op elkaar gestelde steunberen met viervoudige versnijdingen. Gekoppelde rondboogvormige galmgaten, vernieuwde rondboogdeur waarboven een rondboogvenster, beide voorzien van een profiellijst. Aanleunend halfrond traptorentje met zeszijdige spits in de oksel van toren en zuidelijke zijbeuk.

Noord- en zuidgevel met verankerd jaartal, bakstenen noordbeuk op zandstenen plint met rondboogvensters in vlakke omlijsting, komt overeen met dit jaartal. Zandstenen zuidbeuk voorheen vermoedelijk samengesteld uit drie opeenvolgende kapelgevels met spitsboogvensters op doorlopende rollijst onder de afzaat en bovenaan afgesneden druiplijst; gedichte rondboogdeur; jaartal 1763 verwijst naar de aanpassing tot lijstgevel, en verbouwing van het interieur, gelijktijdig met de oprichting van de noordelijke zijbeuk. Neogotisch transept en koor, met spitsboogvensters onder zadeldaken.

Toren met geplafonneerde begane grond. Middenbeuk met rondboogarcaden op zuilen op hoge achtzijdige sokkels van arduin; astragaal en achtzijdig abacus. Schip en zijbeuken onder kappengewelven (rechthoekig grondvlak), tussen gordelbogen opgevangen door versierde consoles; in de middenbeuk: régencestucversiering van 1737, jaartal in een cartouche op het meest oostelijke gewelf; medaillons met geschilderde apostelfiguren in de boogvelden; in de zijbeuken, gepleisterde ribben en sluitsteen. Kruising met spitsboogarcaden op ronde pijlers, achtdelig kruisribgewelf. Transeptarmen onder spitstongewelf. Hoofdkoor met kruisribgewelf, zijkoren met spitstongewelf.

Mobilair: Rococolambrisering en -biechtstoelen (1776) door F. en J. Paternotte; tochtportaal en orgeldoksaal (18de eeuw).

  • LEMAIRE R.M., persoonlijke notities.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Amandus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8162 (Geraadpleegd op 02-06-2020)