Brouwerij Van Cauwenberghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Tiegem
Straat Oostdorp
Locatie Oostdorp 35, Anzegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Anzegem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Van Cauwenberghe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Oostdorp nummer 35-37/ Brouwerijdreef. Voormalige brouwerij Van Cauwenberghe.
In 1851 richt I. Van de Meulebroucke een azijnbrouwerij op, die hij na betrekkelijk korte tijd opgeeft om zich elders te vestigen.
In het laatste kwart van de 19de eeuw komt de grond met bijhorende gebouwen in handen van dokter van Cauwenberghe. Hij richt in 1897 een brouwerij op.
In de jaren 1960 wordt de productie van het bier met merknaam 'Tiegem' stopgezet. Villa en brouwerij komen in handen van de familie Avet die er een veevoedersproductie en -handelsbedrijf in onderbrengen.

Burgerwoning met vernieuwd parement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Oorspronkelijk dubbelhuis met bepleisterde en beschilderde lijstgevel en met aan de straat gelegen serre en gloriette cf. oude prentbriefkaart. Aan de straat afgezet door ijzeren hek.
Heden bakstenen parement van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met vorstkam. Fraaie dakkapellen met voluten en gebogen fronton. Rechts, boven de kroonlijst doorgetrokken brede venstertravee gemarkeerd door arduinen erker, waarboven medaillon.
Getoogde vensters, op de bovenverdieping onder arduinen druiplijstje op consoles; verdiepte borstwering. Behouden schrijnwerk o.m. met kleine roedeverdeling in de bovenlichten. Vleugeldeur met bovenlicht.

Rechts bedrijfsgebouwen: Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Lijstgevel centraal doorbroken door puntgevel. Verticale gevelritmering door pilasters met getrapte impost. Getoogde muuropeningen, onder meer blind, op de begane grond met verdiepte, gedeelde borstwering.

  • VANDEMEULEBROEKE G., VAN DEN DORPE L., Terugblik op Tiegem, Tiegem, 1992, p. 133-134.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostdorp

Oostdorp (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.