Likeurstokerij Sint-Arnoldus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Tiegem
Straat Walbrugge
Locatie Walbrugge 22-26, Anzegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Anzegem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Likeurstokerij Sint-Arnoldus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Walbrugge nr. 22-24-26. Likeurstokerij "Sint-Arnoldus", opgericht ca. 1920. Imposant woonhuis in oorsprong bestaande uit twee woonhuizen met centrale poortdoorgang. Heden vormen ze één woning, aan de straat afgezet door bakstenen muurtje.
Gediversifieerde baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder variërend leien dakenspel.
Hoofdvolume van vier traveeën gemarkeerd door twee vooruitspringende hoektraveeën oplopend in dakvenster en met op de begane grond driezijdige erker.
Bovenvenster geflankeerd door muurvlakken met geometrische metselverbanden.
Twee lager aanpalende vleugels met verdiept rondboogportaal en vierkant torentje onder puntdak bekroond door windvaan. Rechthoekige en licht getoogde vensters met behouden schrijnwerk.
Dieper in gelegen voormalige stokerij en opslagruimte, verbonden met de woning door dwarse lagere gecementeerde vleugels.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Walbrugge

Walbrugge (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.