Villa Moortgat

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Tiegem
Straat Warandedreef
Locatie Warandedreef 3, Anzegem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Anzegem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Villa Albert

Deze bescherming is geldig sinds 31-01-2018.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Moortgat

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Sint-Arnolduspark en Tiegemberg

Deze bescherming is geldig sinds 31-01-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Warandedreef nummer 3. Zogenaamd "Villa Moortgat". Woning gelegen ten noorden van het Sint-Arnolduspark. Vermoedelijk opgetrokken circa 1891 cf. kadastrale gegevens, door Vital Moreels, onder wiens initiatief ook het park werd (her)aangelegd. De woning wordt in 1897 en in 1983 langs de achterzijde uitgebreid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de woning beschadigd; herstel circa 1919. Vanaf 1919 bewoond door toondichter en taalkundige Alfons Moortgat.

Zoals in het park wordt ook in deze woning veel aandacht besteed aan de ornamentering uitgevoerd in cementrustiek.
Trapjes, die voorzien zijn van nephouten leuningen en onderdoorgangen, leiden naar de woning.
De woning is opgetrokken tegen de zuidelijke flank van Tiegemberg. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak bekleed met Vlaamse pannen. Het gevelparement lijkt op te rijzen uit de "namaakrotsen". Verankerde (sierankers) lijstgevel doorbroken door twee dakvenster met trapgevel. Aflijnende houten kroonlijst. Centraal balkon eveneens uitgewerkt met imitatie boomstammen, die leien dakje ondersteunen. Drieledig houten deurvenster. Twee flankerende rechthoekige vensters onder latei en segmentboog. Zijtrapgevels doorbroken door rechthoekige benedenvensters onder latei. Deels bewaard schrijnwerk. Renovatie in loop van 2005.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: mutatieschetsen Tiegem, 1891/nummer 7, 1983/nummer 508.
  • VANDEMEULEBROEKE G., VAN DEN DORPE L., Terugblik op Tiegem, Tiegem, 1992, pagina 119.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: De Gunsch, Ann & De Leeuw, Sofie

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Warandedreef

Warandedreef (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.