erfgoedobject

Neogotische kapel van 1890

bouwkundig element
ID: 81817   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81817

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische kapel, deel uitmakend van de zogenaamde "weg-om", een ommegang van circa 5 kilometer, vertrekkend van aan de Basiliek in zuidwestelijke richting, lopend door het oorspronkelijke kouterland van Sint-Waltrudis die rond 650 haar Halse domein schonk aan de door haar gestichte abdij te Bergen. De weg-om behoort bij de oudste processiewegen van het land: geschreven vermeldingen van de "weg-om" zijn bewaard vanaf 1335, en op alle oude kaarten komt hij voor. De weg loopt langs velden en weilanden, gedeeltelijk tussen hagen, grotendeels op het gehucht Elbeek. Talrijke kapellen werden langs deze ommegang gebouwd. Ze dateren uit de 18de tot de 20ste eeuw, of hergebruiken een oudere steen. De oudere kapellen werden meestal opgericht door buurtbewoners, terwijl de recentere vaak werden gebouwd door Halse verenigingen. De oudste kapellen bevinden zich in de Elbeekstraat en de Beertsestraat. De meeste kapellen zijn gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle.

Neogotisch uitgewerkte, hardstenen kapel op rechthoekige plattegrond met vlakke sluiting onder tentdakje, van 1890. Zware onderbouw met bossage en op de grondplaat inscriptie "J. Fonteyne" (rechts) en "Bryniau Ixelles – Bruxelles" (links). Hoeken gemarkeerd door driekwartzuilen. Neogotisch uitgewerkte deuropening eindigend in een drielobmotief met vermelding "Anno 1890" in de zwikken; ijzeren, deels beglaasde deur. In de zijgevels telkens een oculus in de vorm van een vierlob. Altaarplaat met tweetalige vermelding "Dankbaarheid aan O.L.Vrouw van Halle/ Bruxelles mai 1890 A.V."; beeld van de Zwarte Madonna van Halle.

  • De weg-om te Halle. Wandelbrochure, Halle, s.d.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2012


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neogotische kapel van 1890 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81817 (Geraadpleegd op 25-02-2020)