erfgoedobject

Herenhuis

bouwkundig element
ID
81835
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81835

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Jozef Suvéestraat. Imposant herenhuis, circa 1500 tot stand gekomen als één complex huis met aanpalend pand Jozef Suvéestraat nummer 2, afgebeeld op de kaart van Marcus Gerards (1562). In de loop van de 17de eeuw, woning van Montanus, de beroemde dokter Vanden Berghe.

Complex huis oorspronkelijk bestaande uit hoofdvolume aan Braambergstraat (A) en aan de Suvéestraat een schakelvolume (B) waarin mogelijk de keuken was ondergebracht, en een open galerij (C), diephuis (D) en traptoren (E) die heden (deels) doorlopen over Jozef Suvéestraat nummer 2, zie aldaar.

Enkelhuis met dwarsvleugel aan de zijstraat; hoofdvolume (A) van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen). J. Beerblock (1788) schildert een breedhuis van twee bouwlagen met zijtrapgevel en kruiskozijnen op tweede bouwlagen. Later vaak gewijzigd onder meer bijmaken van een deur in de tweede travee (1893), toevoegen van een houten erker en verbouwen van het interieur (1911) en in 1919 vervangen van de originele houten vleugeldeur door een smeedijzeren naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge), verbouwen van het ovale trappenhuis met slingertrap tot kleinere trapkoker met bordestrap en bijmaken twee vensters in de zijgevel. Laatclassicistische, bepleisterde en beschilderde lijstgevel met empire-inslag; horizontaal geleed door Franse voegen op de begane grond, puilijst, doorgetrokken lekdrempels, verdiepte panelen boven de vensters van de tweede bouwlaag en geaccentueerde kroonlijst op dubbele, gegroefde modillons. Rechts, een licht geaccentueerd poortrisaliet; sierlijke, rondbogige vleugeldeur in kwarthol geprofileerde omlijsting, bekroond door rechthoekige, neoclassicistische erker op versierde consoles. Rondboogvormige benedenvensters onder typische geblokte archivolten op doorgetrokken imposten; steenhouwermerken uit de eerste helft van de 17de eeuw- eerste kwart van de 18de eeuw te identificeren met J. Lisse (1699-circa 1780) en J. Cornet (1647-1713); rechthoekig bovenvensters en halve radvensters op de mezzanino. Bewaard 19de-eeuws houtwerk onder meer met grote roedeverdelingen; voorts latere verzorgde rolluikkasten op de tweede bouwlaag. Voetenschraper. Verankerde en beschilderde, bakstenen zijgevel deels getrapt (7 treden + topstuk); rechthoekig zolderluik met afgeschuinde dagkanten.

Dwarsvleugel (C) aan Jozef Suvéestraat, waarvan een oorspronkelijk schakelvolume (B) deel uitmaakt. Enkelhuisopstand sinds 1911; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat; Vlaamse pannen), eveneens met oudere kern want verbouwing van korfbogengalerij waarvan in het interieur nog (half)zuilen en korfbogen zijn bewaard. Mogelijk afgebeeld op Marcus Gerards (1562). Verankerde en beschilderde, bakstenen lijstgevel bekroond met getrapt dakvenster (2 treden + topstuk) waarin rechthoekige opening in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. In eerste travee, smalle, houten deur van 1911. Rechthoekige vensters op lekdrempels. Achtergevel opgetrokken tot drie bouwlagen in de loop van de 19de eeuw.

Interieur. Deels behouden 19de-eeuwse indeling met name koetspoort, vestibule waarop enkele vrij eenvoudig aangeklede salons aansluiten (later deels aangepast als consultatieruimte). Sporenkap op hoge schaargebinten waarvan sporenparen telkens verbonden zijn door één hanenbalk.

Zijvleugel aan de Jozef Suvéestraat. Kelder onder tongewelf. Moerbalken op consoles met sleutelstukken met peerkraalprofiel. Dakconstructie: sporenkap op schaargebinten, telkens verbonden door twee hanenbalken; het gebinte liep oorspronkelijk door over het huidige pand aan de Jozef Suvéestraat nummer 2 doch is daar heden verbouwd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Verslag bouwhistorisch onderzoek door D. Van Eenhooge, mei 2002.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 108/1893, nummer 228/1911, nummer 242/1919.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 36.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81835 (Geraadpleegd op 17-06-2021)