erfgoedobject

Hoekhuis

bouwkundig element
ID
81836
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81836

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Jozef Suvéestraat. Hoekpand van vier + één + drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de Braambergstraat, Vlaamse pannen). Op kaart van Marcus Gerards (1562) is het perceel bebouwd door twee diephuizen met puntgevel; de rechter woning wordt in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met lijstgevel mansardedak, zie schilderij van J. Beerblock van 1788. Later zijn beide woningen samengevoegd en vermoedelijk in de loop van het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van een empiregetinte gevel. In 1988, gerestaureerd en verbouwd naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge): opsplitsing van het pand in appartementen en kantoorruimtes met achterbouw rondom binnentuintje, zie Jozef Suvéestraat nummer 1.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw; L. Devliegher vermeldt wijzigingen in 1823. Begane grond sinds 1925 voorzien van een vierledige pui onder lijst naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge), geleed door pilasters en doorgetrokken over de zijgevel. Bovenverdieping geritmeerd door doorlopende vensternissen met rechte afsluiting; rechthoekig vensters met lekdrempels op empiregetinte consoles; rechthoekige of zeshoekige panelen op borstweringen. Halve radvensters van de mezzanino op geprofileerde, doorgetrokken lekdrempels, geflankeerd door dubbele, gegroefde modillons waarop houten, omlopende kroonlijst. Tussen de modillons, medaillons met medusahoofden. Deels bepleisterde en beschilderde, verankerde zijgevel met één van de twee haast vierkante bovenvensters voorkomend op een opmeting van de bestaande toestand van 1874. Restant van diephuis aan kant van Jozef Suvéestraat telt twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen); verankerde achtergevel met licht getoogde vensters.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 107/1874, nummer 8/1925.
  • ARNOU R., FORMESYN M., Brugge nog sconer? Een wandeling door het hedendaagse Brugge, Brugge, 1989, nummer 10.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 36.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoekhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81836 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.