Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Braambergstraat
Locatie Braambergstraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoekhuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-11-2018.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Jozef Suvéestraat. Hoekpand van vier + één + drie traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak (nok parallel aan de Braambergstraat, Vlaamse pannen). Op kaart van Marcus Gerards (1562) is het perceel bebouwd door twee diephuizen met puntgevel; de rechter woning wordt in de loop van de tweede helft van de 18de eeuw verbouwd tot breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met lijstgevel mansardedak, zie schilderij van J. Beerblock van 1788. Later zijn beide woningen samengevoegd en vermoedelijk in de loop van het eerste kwart van de 19de eeuw voorzien van een empiregetinte gevel. In 1988, gerestaureerd en verbouwd naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge): opsplitsing van het pand in appartementen en kantoorruimtes met achterbouw rondom binnentuintje, zie Jozef Suvéestraat nummer 1.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw; L. Devliegher vermeldt wijzigingen in 1823. Begane grond sinds 1925 voorzien van een vierledige pui onder lijst naar ontwerp van architect A. Dollé (Brugge), geleed door pilasters en doorgetrokken over de zijgevel. Bovenverdieping geritmeerd door doorlopende vensternissen met rechte afsluiting; rechthoekig vensters met lekdrempels op empiregetinte consoles; rechthoekige of zeshoekige panelen op borstweringen. Halve radvensters van de mezzanino op geprofileerde, doorgetrokken lekdrempels, geflankeerd door dubbele, gegroefde modillons waarop houten, omlopende kroonlijst. Tussen de modillons, medaillons met medusahoofden. Deels bepleisterde en beschilderde, verankerde zijgevel met één van de twee haast vierkante bovenvensters voorkomend op een opmeting van de bestaande toestand van 1874. Restant van diephuis aan kant van Jozef Suvéestraat telt twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen); verankerde achtergevel met licht getoogde vensters.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 107/1874, nummer 8/1925.
  • ARNOU R., FORMESYN M., Brugge nog sconer? Een wandeling door het hedendaagse Brugge, Brugge, 1989, nummer 10.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 36.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Braambergstraat

Braambergstraat (Brugge)

maakt deel uit van Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving in Brugge

Braambergstraat 1-8, Braambergstraat 10-12, Braambergstraat 14,16,18, Braambergstraat 1A, Braambergstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.