erfgoedobject

Burgerhuis De Gouden Kelk

bouwkundig element
ID
81837
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81837

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Gouden Kelk", zie kelk op de sluitsteen van de deur (1959) en op het topstuk (1904). Imposant diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 16de eeuw, zie dakconstructie zonder nokbalk. Gerestaureerd in 1984: omvormen van handelsruimte tot woonhuis. Verankerde tuitgevel van baksteen; ossenbloedrood beschilderd met geaccentueerde gewitte hoekkettingen van natuursteen en smalle speklagen ter hoogte van de (voormalige) dorpels van de vroegere kruis- en andere kozijnen. Oorspronkelijk volledig, doch nu enkel op de bovenverdieping geritmeerd door Brugse travee, type I, met geblokte rondboogafsluiting en ingeschreven, aangepaste rechthoekige vensters onder bovendorpels met gewitte aanzet- en sluitstenen. In de geveltop, tudorboognis met afgeschuinde dagkant en ingeschreven zoldervenster onder een boogveld met driepas maaswerk. Ter hoogte van derde travee op tweede bouwlaag, rechthoekige houten erker op natuurstenen consoles van vóór 1847. Eclectische houten winkelpui van 1904 onder meer versierd met gegroefde pilasters onder een gekorniste puilijst op neorenaissancegetinte consoles; winkeldeur onder een gestrekte tussendorpel en bovenlicht met ijzeren hekje boven een houten waaier met centraal kelkmotief. De rechter tudorboogdeur met sluitsteen waarop afbeelding van kelk en het bovenlicht dateren van na 1959.

Interieur. Bewaarde balklagen bestaande uit moer- en kinderbalken; monumentale eiken dakconstructie: twee dubbele schaargebinten en twee dubbele gevel- gebinten; eerste schaargebinte met vliering; hanenbalken.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 102/1904.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1984.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 36.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De Gouden Kelk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81837 (Geraadpleegd op )