erfgoedobject

Herenhuis De Keizerlijke Kroon

bouwkundig element
ID
81846
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81846

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Meestraat. Zogenaamd "De Keizerlijke Kroon". Heden Provinciale Kamer van Ambachten en Neringen. Hoekpand van vijf + twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel met de straat), gebouwd "ANNO / 1629" - zie cartouches - voor Anna de Bracele, weduwe van ridder Anselmus Opitius Adornes, onder meer burgemeester van Brugge. In 1843, wijzigen van tudorboogvormige koetspoort tot huidige rechthoekige met afgeschuinde dagkanten en aansluitend balkon met verzorgde smeedijzeren leuning; ook toevoegen van omlopende een puilijst en dito, kordonvormende lekdrempels op de tweede bouwlaag. In 1939, wordt een deel van het pand Meestraat nummer 10 bijgevoegd. In 1997-1998 restauratie naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge) en in 1999-2000 vernieuwing van de dakbekleding en restauratie van de uitgewerkte figuratieve modillons onder de daklijst.

Verankerde, bakstenen lijstgevel op arduinen plint. Horizontaal geleed door de latere doorgetrokken lekdrempels, puilijst en opvallende, vooruitspringende kroonlijst op als demonen uitgewerkte modillons. Bovenbouw geordonneerd door verticaliserende in Brugse travee, type I met geprofileerde dagkanten en rechte afsluiting; ingeschreven rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en muurdammen verrijkt met maaswerk. Rechthoekige inrijpoort en aansluitend balkon op consoles met laatclassicistische inslag horend van 1843, zie hoger. Beschilderde, natuurstenen hoekblokken ter aflijning van de hoektraveeën onderbroken door een soort van aedicula met neogotisch Sint-Jozefbeeld. Getrapte zijgevels (8 treden + topstuk) waarvan treden aanzetten op voluutachtig schouderstuk van natuursteen; zie tekening van C. Verschelde, na 1875 gedichte kruiskozijnen, gevat in Brugse travee, type I met uitgewerkt maaswerk op de muurdammen en in de boogvelden; ook zolderluik in rondboognis met afgeschuinde dagkanten, maaswerk en natuurstenen latei.

Interieur. Hal voorzien van empiregetinte aankleding onder meer beglaasde vleugeldeuren met kleine roedeverdeling, bekroond door granaatappels. Dakconstructie met schaargebinten, gordingen, hanenbalk en nokstijl.

Aanbouw aan Meestraat van twee traveeën en oorspronkelijk twee, later drie bouwlagen. Beschilderde bakstenen lijstgevel met op verhoogde begane grond rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten, sporen van negblokken en omlijstingen; op tweede bouwlaag licht getoogde vensters. Houten rolluikkasten; voorts origineel 19de-eeuws houtwerk

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 3014/1997, nummer 4492/1999.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 135/1843, nummer 425/1939.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 37-38.
  • VERWATERMEULEN H., De Provinciale Kamer voor Ambachten en neringen, in De Middenstand in het gewest Roeselare, 21 december 1974.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Herenhuis De Keizerlijke Kroon [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81846 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.