Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwe Gentweg
Locatie Nieuwe Gentweg 78, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Half vrijstaand diephuis van drie/vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen) met oudere kern doch in de loop van de 18de eeuw aangepast aan voorgevel en bedaking. Sinds 1997-1998, aangekocht als onderdeel van hotel - zie Nieuwe Gentweg nummer 80 - en consoliderend gerestaureerd naar ontwerp van Groep Planning (Brugge). Verankerde en beige beschilderde, bakstenen lijstgevel op bepleisterde gepikte plint. Licht getoogde openingen op fijne lekdrempels. Aflijnende kroonlijst en mogelijk oudere dakkapel met tuitgeveltje. Bakstenen achtergevel met twee rechthoekige bovenvensters en centrale schoorsteenschacht. Lift in moderne aanbouw rechts.

Interieur. Achteraan onderkelderd met tongewelf. Kamer op begane grond met moer- en strijkbalk; roodmarmeren 18de-eeuwse schouw. In opkamer achteraan, haard voorzien van rijk versierde stucboezem met vermoedelijk portret van Karel Van Lotharingen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 11 september 1998.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 70-76.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 55.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Gentweg

Nieuwe Gentweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.