erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
81859
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81859

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee parallel gelegen diephuizen met oudere kern, aan straatzijde in de loop van het vierde kwart van de 18de eeuw verbouwd tot breedhuis met enkelhuisopstand; aan tuinzijde achter nummer 6, dwarse tuinvleugel (nok parallel aan de straat). Pand van vier traveeën en drie bouwlagen onder parallelle zadeldaken. Tot 1945 gecementeerde en beschilderde, nu bakstenen lijstgevel uit het vierde kwart van de 18de eeuw op natuurstenen onderbouw; laatst genoemde met diepe imitatievoegen en afgelijnd door geprofileerd kordon. Gevelafwerking door middel van waterlijsten op entablement en omlopende, houten kroonlijst op klossen. Resterende ontlastingsbogen boven de twee rechter benedenvensters. Rechthoekige vensters, op bovenverdieping in geriemde omlijstingen met oren; op tweede bouwlaag met geprofileerde druiplijst en ijzeren vensterleuningen en op derde bouwlaag met paneelwerk en neuten. Links, hoge, rechthoekige ijzeren poort van 1939 naar ontwerp van architect C. Van der Beke met geometrische motieven: accoladeboogvormige tussendorpel met neorocaillegetinte sluitsteen; gedeeld bovenlicht met glas in lood. Voetenschraper. In de oksel van de zijgevel (kant van nummer 6) en de tuinvleugel, restant van ronde traptoren. Achtergevel van voormalig rechter diephuis: lijstgevel als verbouwing van puntgevel, zie bouwspoor. Gevel van de tuinvleugel: verankerde bakstenen lijstgevel waarvan de twee linker traveeën voorzien van afgeschuinde dagkanten en gevat in Brugse travee, type I, met tudorboogafsluiting; lege, geprofileerde rondboognis; op de bovenverdieping groot venster, vermoedelijk ter vervanging een van vierlicht, zie ontlastingsbogen; voorts verschillende sporen van verbouwingen.

Interieur: Binnenin bewaarde balklagen met brede moerbalken en sleutelstukken. In rechter pand is eveneens een later onderverdeelde kelder met graatgewelf behouden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 667/1939, nummer 69/1945.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, juni 1980.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 68.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ensemble van burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81859 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.