erfgoedobject

Huis 't Hof Van Maldeghem

bouwkundig element
ID
81887
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81887

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "'T HOF VAN MALDEGHEM / HERSTELD IN MCMXI", zie gevelsteen op rechter gevel. Samenstel van drie diephuizen van respectievelijk drie/twee, vier en één travee en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw, zie centrale gevel met vernieuwde cartouche "ANNO / 1568" + en dito gevelsteen met afbeelding van vogel op de middenpenant. Linker trapgevel in 1877 gerestaureerd door architect G. Hano (Brugge): herstellen parement, vernieuwen van natuurstenen elementen, aanbrengen van natuurstenen plint en vervolledigen van het maaswerk voortgaande op het bewaarde. "Kunstige Herstelling" van 1911-1912 naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge) met betrekking tot centrale gevel: herstellen van parement, verplaatsen van de deur van eerste naar tweede travee, vervangen van het 19de-eeuws schrijnwerk door kruiskozijnen met glas in lood, toevoegen van maaswerkversiering en vernieuwen van de gevelstenen.

Verankerde, bakstenen trapgevels (5, 10 en 2 treden + topstuk) met typerende ritmering door Brugse traveeën, type II en III; linker gevel behorend tot het type II met getrapte middenpenant die ter hoogte van begane grond een schouderboog vormt rond middenvenster; centrale gevel geritmeerd door type III, met doorgetrokken middenpenant eindigend op getrapt topje. Alle borstweringen en boogvelden zijn voorzien van maaswerk dat alleen in de geveltop was behouden. Hoge, verankerde schoorsteenschacht met benadrukte rookmonden tegen de rechter zijgevel. Rechter, smallere gevel met getrapte middentop, halfondergrondse kelder en opkamer. Kruis- en bolkozijnen met glas-in-loodramen, zie restauratieplan van 1911- 1912. Uiterst links, voormalig brandstraatje, heden deels overbouwd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2218/1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 328/1911.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 1997.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 85.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis 't Hof Van Maldeghem [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81887 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.