Godshuis Sint-Trudo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hof van Sint-Baafs
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Garenmarkt
Locatie Garenmarkt 23-25, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis Sint-Trudo

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Sint-Trudo

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis "STICHTING SINT-TRUDO / 1808", zie beschilderd opschrift. In de loop van de 15de eeuw, refuge van de Gentse Sint-Baafsabdij en in 1566 aangekocht door de nabijgelegen Sint-Trudoabdij, zie Nieuwe Gentweg. In 1808 door de dismeesters van Sint-Magdalena ingericht als godshuis. In 1921, wijzigen van de binnenruimten om twaalf wooneenheden te bekomen naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge).

Groep van twaalf breed- en diephuisjes van twee à acht traveeën en één à twee bouwlagen rondom twee kleine, met mekaar verbonden binnentuinen waarin grasperken en armpompje. Oudste 15de-16de-eeuwse gedeelte aan de straat bestaande uit een poortvleugel van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen); gemarkeerd door een hoge schoorsteenschacht met rookmonden; rechts drie traveeën, uitgewerkt als diephuis van (nummer 25) met afzonderlijke ingang. Typische brede tudorboogpoort in omlijsting van Doornikse steen deels met negblokken; rechts, natuurstenen console, mogelijk als steun voor een afdak. Flankerende rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten, arduinen lekdrempels en kleine roedeverdelingen; het linker venster is onderaan gedicht en beschilderd met imitatieroeden; het rechter venster is gevat in een hoge rondboognis met afgeschuinde zijkanten. Natuurstenen waterlijst boven begane grond. IJzeren trekbel en hoge, verankerde schouw met rookmonden. Aan tuinzijde, open galerij bestaande uit twee bakstenen tudorbogen op kalkstenen middenzuil; steekboogpoort met links afgeschuinde hoek. Op bovenverdieping, vier rechthoekige openingen, waarvan tweede en vierde aangepast, zie korte afgeschuinde dagkanten.

Nummer 25, bepleisterde en beschilderde tuitgevel met enkelhuisopstand; kern opklimmend tot de 15de eeuw, zie moer- en kinderbalken met sleutelstukken voorzien van schilddragende engelenfiguren. Geveltop tussen schouderstukken en afgelijnd door een klimmende boogfries. Rechthoekige openingen met afgeschuinde dagkanten, arduinen lekdrempels en schuiframen met kleine roedeverdelingen uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw. Zijgevel kant binnentuin van vijf traveeën met klimmende dakkapel. Achtergevel met als brede schouw uitgewerkt topstuk en kleine opening.

Overige woningen met dito gevels en openingen onder meer nummers 5-7, lange vleugel van acht traveeën op verhoogde begane grond met kern mogelijk uit de 17de eeuw. Natuurstenen plint met geprofileerde bovenkant; aangepaste openingen, zie korte, afgeschuinde dagkanten, met negblokken waarin holle zijkanten; latere vooruitspringende ingang onder afdakje.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 16/1921.
  • DEKLERCK N., De Sint-Trudoabdij te Brugge, 1584-1796, Brugge, 1998, p. 190.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 87.
  • QUACKELBEEN P., De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rug, 1975, p. 153-154.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Garenmarkt

Garenmarkt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.