erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
819
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/819
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Op het kruispunt van de Stationsstraat en de Bilzersteenweg ligt een gesloten hoeve met binnenkoer uit de tweede helft van de 19de eeuw. De bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen voor de schuur, mechanische voor het woonhuis) bestaan uit een woonhuisvleugel met rondboogvormige bakstenen inrijpoort aan de straatzijde en daarachter het erf waaromheen de dienstgebouwen (een dwarsschuur en stallen aan weerszijde) zijn gegroepeerd.

De straatvleugel telt zes traveeën en twee bouwlagen, het woonhuis beslaat de vijf linkertraveeën. Getoogde, bakstenen muuropeningen, de vensters voorzien van hardstenen lekdrempels op de benedenverdieping en recente op de bovenverdieping.

Langs de straatzijde ligt een verwaarloosd, omhaagd tuinperceel. Het is een gemengd moes- en bloementuintje, een relict van het verloren gegaan agrarisch karakter van het dorp. Bij de vernieuwing van de aanleg van het kruispunt werd de haag langs de Stationstraat vervangen door een draad tussen betonnen paaltjes, maar aan de Bilzersteenweg en op de derde, haakse zijde bleef de haag weliswaar doorgeschoten, bestaan. In de hoek blijft ook nog een oude buxus over.

  • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2008: Inventaris van historische tuinen en parken in Bilzen, onuitgegeven tekst, Agentschap Onroerend Erfgoed.
  • SCHLUSMANS F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.


Bron     : -
Auteurs :  Michiels, Marijke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/819 (Geraadpleegd op )