Hoekhuis In De Vlasbloem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Garenmarkt
Locatie Garenmarkt 36, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis In De Vlasbloem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Nieuwe Gentweg. "DIT HUIS IS / IN DE VLASBLOEM / GENAAMD", zie opschrift op cartouches. Hoekpand van drie + vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de Garenmarkt, Vlaamse pannen). Verankerde, bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk), volledig herbouwd tijdens "Kunstige Herstelling" van 1929-1930 - zie opschrift op cartouche "HERSTELD / IN 1929" naar ontwerp van architect A. Goigne (Brugge). "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge): hermetsen van de getrapte top. "Kunstige Herstelling" van 1997. Vermenging van "traditionele Brugse" en neobarokke elementen; ook voor eind 19de-20ste eeuw typerend overvloedig gebruik van Euvillesteen voor bouwonderdelen als plint, hoekblokken, dorpels en tussenstijlen, geblokte ontlastingsbogen en ornamenten als segmentboog-deuromlijsting onder driehoekig fronton, mascarons in de sluistenen, cartouches in de boogvelden en, ovale oculusomlijsting in de top; dito hoeknis en Mariabeeld met Kind. Kenmerkend in de zijgevel zijn de twee getrapte dakvensters (respectievelijk 3 en 6 treden + topstuk) en de uitkragende en verankerde schoorsteenschacht. De achtergevel is een verankerde bakstenen trapgevel met rondbogig zolderluik.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1108/1986.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 228/1929.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 146-147.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 88.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Garenmarkt

Garenmarkt (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.