erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
81929
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81929

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2017

Beschrijving

Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de eeuw. Oorspronkelijk één geheel met nummer 13 met name samenstel van een diephuis (nummer 13) met aanpalend breedhuis met poort en twee vensters; "Kunstige Herstelling" van 1938 naar ontwerp van architecten A. De Pauw en M. Hocepied (Brugge) onder meer vernieuwen bedaking van het geheel en terugbrengen van nummer 13 naar originele toestand. In 1964 is nummer 12b omgevormd tot woonhuis met huidig uitzicht; vermoedelijk dan ook splitsing in drie panden, zijnde nummers 12b, 13 en tussenliggende poort als uitrit van Predikherenstraat nummer 25.

Verankerde, Vlaamse gevel van baksteen. Rondboogdeur met afgeschuinde dagkanten en rechthoekig bovenlicht onder ontlastingsboog met open voeg. Rechts, twee bolkozijnen - tot 1964 deels dichtgemetseld - met afgeschuinde dagkanten onder rollagen met open voeg. Tuitgevel van het dakvenster afgewerkt met schouderstukken en vlechtingen; rechthoekig venster in rondboognis met afgeschuinde dagkanten. Octogonale schoorsteenschacht. Poorttraveeën: tudorboogpoort onder dakvenster met tuitgevel waarin rondboogopening met afgeschuinde dagkanten. Links, deur van nummer 13 (van na 1938).

Nummer 13. Diephuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), teruggaand tot de 16de eeuw. Verankerde, bakstenen tuitgevel met vlechtingen en schouderstukken. Zijtravee van de bovenverdieping opgevat als hoge halve rondboognissen bovenaan versierd van halve driepas. Bolkozijnen onder gekoppelde ontlastingsbogen met open voeg.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 623/1938.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 113.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81929 (Geraadpleegd op 16-06-2021)