Godshuis Spanoghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Katelijnestraat, Stoofstraat
Locatie Katelijnestraat 8, Stoofstraat 8-10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Spanoghe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig "GODSHUIS SPANOGHE / 1680" zie beschilderd opschrift. Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nummers 8-10 herbouwd naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).

Een smalle korfboogpoort aan straatzijde leidt tussen de aanpalende woonhuizen naar een achterliggende tuin die uitkomt op de Reie en waarrond drie huizen liggen, oorspronkelijk ingedeeld in zes, nu vier wooneenheden; het zuidelijk huis paalt aan de Stoofstraat.

Nummers 12-14, samenstel van oorspronkelijk vier enkelhuizen uit het vierde kwart van de 17de eeuw van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de Stoofstraat; Vlaamse pannen), volgens spiegelbeeldschema van respectievelijk één verankerde travee en twee voor nummer 14.

Beschilderde Vlaamse gevels van verankerde baksteen op gepikte plint. Gekoppelde korfboogdeuren waarvan één nu gedicht bij nummer 14. Rechthoekige vensters; korfboogvenstertje in de uiterst rechter travee en aanbouw. Zolderluiken opgevat als bolkozijn onder gekoppelde ontlastingsbogen opgenomen in de tuitgevels met vlechtingen en schouderstukken. Markante schoorsteenschachten boven de middentravee en aan rechter zijgevel.

Nummers 8-10, twee analoge enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema (nok parallel aan de Katelijnestraat; Vlaamse pannen), later volledig herbouwd.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 159 en 394 (onder Stoofstraat nrs. 8-10).

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Katelijnestraat

Katelijnestraat (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stoofstraat

Stoofstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.