erfgoedobject

Godshuis Rooms Convent

bouwkundig element
ID
81978
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81978

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig godshuis "ROOMS CONVENT / 1330", zie beschilderd opschrift. Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.

Segmentboogpoortje met afgeschuinde dagkanten aan straatzijde leidt tussen de aanpalende huizen naar achterliggend "hofje" met L-vormige aanleg en tuin. Zuidvleugel: breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen), mogelijk met kern uit de 15de-16de eeuw, toegankelijk aan westzijde via korfboogdeur onder een rechthoekig venster met afgeschuinde dagkanten; naast ingang, sporen van ontlastingsboog en verdwenen venster. Aan tuinzijde, verankerde en witbeschilderde, bakstenen lijstgevel op gepikte plint; tweede travee uitlopend op een dakvenster in tuitgevel met vlechtingen, schouderstukken en rechthoekig luik in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. In derde travee, rondboogdeurtje met afgeschuinde dagkanten, afgewerkt als accoladeboognis, en geflankeerd door twee rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten. 19de-eeuws houtwerk met kleine roedeverdeling en oud glas. Waterput uit de 14de eeuw onder afdak. Noordvleugel: witbeschilderde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), opgetrokken in 1937 in een vereenvoudigde kopiërende bouwtrant.

Interieur. Westvleugel: inkom met moer-, kinderbalken en sleutelstukken, en nis waarin huiskapelletje. Voorts oorspronkelijke balklagen, oude binnendeuren, laatgotische haarden met schouwlichamen versierd met respectievelijk vrouwen en mannenhoofden, een eenvoudige bakstenen haard en twee originele spindenkastjes.

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 50-53.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 22-23.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 159.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Godshuis Rooms Convent [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81978 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.