Godshuis Rooms Convent

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Katelijnestraat
Locatie Katelijnestraat 9-19, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis Rooms Convent

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Rooms Convent

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig godshuis "ROOMS CONVENT / 1330", zie beschilderd opschrift. Reeds vóór 1330 gesticht als convent, zijnde aalmoezenhuis, vermoedelijk door een lid van familie (de) Ram, en in de loop van het derde kwart van de 15de eeuw heropgericht als godshuis voor zeven of acht arme vrouwen. In 1939, herbouwen van noordvleugel naar ontwerp van architect F. Koentges (Brugge). In 2002-2003, restauratie aan de gang naar ontwerp van architect F. Verbeke (Brugge): herindeling tot vier woongelegenheden.

Segmentboogpoortje met afgeschuinde dagkanten aan straatzijde leidt tussen de aanpalende huizen naar achterliggend "hofje" met L-vormige aanleg en tuin. Zuidvleugel: breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak (Vlaamse pannen), mogelijk met kern uit de 15de-16de eeuw, toegankelijk aan westzijde via korfboogdeur onder een rechthoekig venster met afgeschuinde dagkanten; naast ingang, sporen van ontlastingsboog en verdwenen venster. Aan tuinzijde, verankerde en witbeschilderde, bakstenen lijstgevel op gepikte plint; tweede travee uitlopend op een dakvenster in tuitgevel met vlechtingen, schouderstukken en rechthoekig luik in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. In derde travee, rondboogdeurtje met afgeschuinde dagkanten, afgewerkt als accoladeboognis, en geflankeerd door twee rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten. 19de-eeuws houtwerk met kleine roedeverdeling en oud glas. Waterput uit de 14de eeuw onder afdak. Noordvleugel: witbeschilderde bakstenen lijstgevel van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), opgetrokken in 1937 in een vereenvoudigde kopiërende bouwtrant.

Interieur. Westvleugel: inkom met moer-, kinderbalken en sleutelstukken, en nis waarin huiskapelletje. Voorts oorspronkelijke balklagen, oude binnendeuren, laatgotische haarden met schouwlichamen versierd met respectievelijk vrouwen en mannenhoofden, een eenvoudige bakstenen haard en twee originele spindenkastjes.

  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 50-53.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 22-23.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 159.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Katelijnestraat

Katelijnestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.