erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van burgerhuizen in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 81987   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81987

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eclectische eenheidsbebouwing van twee enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema; samen vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), gebouwd in 1898 ter vervanging van twee trapgevels. In 1951, verbouwen van begane grond tot winkelpuien; oorspronkelijke indeling nog afleesbaar dankzij de gekoppelde frontonbekroningen van de deuren met opschrift "SALVE". De lijstgevel, onder mezzanino, afgelijnd door kroonlijst op klossen en modillons, is geritmeerd door de afwisseling van de smalle en verdiepte deurtravee en de hoekrisalieten van de bredere venstertraveeën, telkens bekroond door een gebogen, gebroken fronton met aedicula-dakvenster van de mezzanino. Voorts rechthoekige vensters op de tweede bouwlaag met vensterleuning en op derde met balusterbalkon.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 17/1898.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing van burgerhuizen in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81987 (Geraadpleegd op 07-06-2020)