Godshuis De Generaliteit

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Katelijnestraat
Locatie Katelijnestraat 79-83, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis De Generaliteit

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen De Generaliteit en Hertesberge

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis "DE GENERALITEIT", zie beschilderd opschrift. Sinds 1873 afgesplitst van aanpalend godshuis "Hertsberge". Breedhuis van acht traveeën onder zadeldak (leipannen), gesplitst in vier woningen en gedateerd "1572", zie jaarankers op dakvensters. In 1969 gerestaureerd naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge): terugbrengen van wooneenheden van acht naar vijf. In 2002, restauratie naar ontwerp van architect H. Markey (Brugge). Verankerde en beige beschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Aaneenschakeling van vier enkelhuizen met Vlaamse gevel, volgens spiegelbeeldschema. Telkens een tudorboogdeur en rechthoekig, beluikt venster, beide met afgeschuinde dagkanten; nummer 85 heeft een rechthoekige deur onder bovenlicht met kleine roedeverdeling. Getrapte dakvensters (3 treden + topstuk) waarin rechthoekige openingen in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Vrij hoge, dubbele schoorsteenschachten met afgeronde rookmond.

Interieur. Nummer 83 bewaart moer- en strijkbalken op consoles, en 18de-eeuws(?) dakgebinte met telmerken bestaande uit schaar- en nokgebinte met gordingen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, december 1974.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 161.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Katelijnestraat

Katelijnestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.