erfgoedobject

Godshuis De Generaliteit

bouwkundig element
ID: 81998   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81998

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig godshuis "DE GENERALITEIT", zie beschilderd opschrift. Sinds 1873 afgesplitst van aanpalend godshuis "Hertsberge". Breedhuis van acht traveeën onder zadeldak (leipannen), gesplitst in vier woningen en gedateerd "1572", zie jaarankers op dakvensters. In 1969 gerestaureerd naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge): terugbrengen van wooneenheden van acht naar vijf. In 2002, restauratie naar ontwerp van architect H. Markey (Brugge). Verankerde en beige beschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Aaneenschakeling van vier enkelhuizen met Vlaamse gevel, volgens spiegelbeeldschema. Telkens een tudorboogdeur en rechthoekig, beluikt venster, beide met afgeschuinde dagkanten; nummer 85 heeft een rechthoekige deur onder bovenlicht met kleine roedeverdeling. Getrapte dakvensters (3 treden + topstuk) waarin rechthoekige openingen in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Vrij hoge, dubbele schoorsteenschachten met afgeronde rookmond.

Interieur. Nummer 83 bewaart moer- en strijkbalken op consoles, en 18de-eeuws(?) dakgebinte met telmerken bestaande uit schaar- en nokgebinte met gordingen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, december 1974.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 161.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis De Generaliteit [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81998 (Geraadpleegd op 19-01-2021)