erfgoedobject

Godshuis Hertesberge

bouwkundig element
ID
82002
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82002

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig "GODSHUIS HERTSBERGE / 1683", zie recent beschilderd opschrift. Opschrift in kapel vermeldt: "TOT MERDER GLORIE GODTS SOO / HEEFT IONKER FRANSOIS GHELEIN / KEINGIAERT HEERE VAN DENTERGEM / ET. VOOGHT VAN DIT GODTS HVIS / DESE CAPELLE GEGEVEN ENDE / DOEN MACKEN IN HET IAER 1683 / ALS WANNER HET GODTS HVIS / WAS ERBAVDT OP DAT SI SVDEN / VOOR HEM BIDDEN". In 1908, restauratie van de toegangspoort. In 1969, restauratie en uitbreiding door het bijbouwen van huidig nummer 99. In 2000-2002, restauratie en herindeling in vier woongelegenheden naar ontwerp van architect H. Markey (Brugge).

Aan straatzijde leidt poortje naar langwerpige binnenplaats waarrond aan noordwestzijde zeven lage huisjes en aan zuidoostzijde een kapel; rechts van het poortje, soortgelijk huisje van één bouwlaag (nummer 101). Rechthoekige, barokdeur in geprofileerde en geblokte, omlijsting van blauwe hardsteen onder druiplijst en baroknis met beeld van Sint-Jan de Evangelist. Links, enkelhuizen van twee traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leipannen). Verankerde en beschilderde baksteenbouw. Aan straatzijde, tuitgevel met blind rondbogig zoldervenster in geblokte omlijsting. Aan binnenplaatszijde, aaneenschakeling van breedhuisjes onder doorlopend zadeldak, gemarkeerd door haast gevelbrede tuitgevels met aansluitende bedaking; opvallende schoorsteenschachten lokaliseren de haarden. Telkens een tudorboogdeur en een rechthoekig venster, beide met afgeschuinde dagkanten, en laatst genoemde onder strek en ontlastingsboog; rondbogig zoldervenster in geblokte omlijsting. Kapel van één travee onder leien zadeldak. Rechthoekige deur met afgeschuinde dagkanten en geprofileerde natuurstenen druiplijst onder rondboognis in geblokte ontlastingboog met beeld van Christusfiguur; oculus in geriemde omlijsting in de geveltop. In zijgevel, licht getoogd venster in geriemde omlijsting met oren.

Interieur. Eén travee en kleine, halfronde absis; graatgewelf.

Nummer 101, breedhuisje van twee traveeën onder leien zadeldak, gedateerd "1568" op cartouche boven het zoldervenster. Vlaamse gevel, hier met getrapt dakvenster (3 treden + topstuk). Voorts tudorboogdeur met afgeschuinde dagkanten en rechthoekig venster. Zoldervenstertje opgenomen in een korfboognis met afgeschuinde dagkanten. 19de-eeuws houtwerk met kleine roedeverdeling.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 5645.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 391/1908.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 27 april 2000.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 161.
  • QUACKELBEEN P., De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rug, 1975, p. 123-125.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Hertesberge [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82002 (Geraadpleegd op 27-02-2021)