erfgoedobject

Herenhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
82029
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82029

Juridische gevolgen

Beschrijving

Monumentaal, neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak, met oudere kern, zie kelderopeningen en scherpe dakhelling met ingewerkte mezzanino. Opgetrokken in 1849-1850 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), na afbraak van het godshuis van de Bakkers circa 1795, dat het bouwblok tussen de Zwarteleertouwers-/ Kruitenbergstraat innam, zie tekening van J. Beerblock (1796). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met sterk horizontaliserend en reeds plastisch karakter: sokkel met parement van natuursteen, schijnvoegen van de hoge begane grond, gekorniste puilijst en dito kordonvormende lekdrempels die de balusterbalkons aflijnen, in spiegels verdeeld entablement, en zware omlopende kroonlijst met klossen en tandlijst onder de attiek. Zijtraveeën en poortrisaliet afgewerkt met imitatiehoekblokken. Segmentboogvormige benedenvensters gevat in dito nissen met sluitsteen en lekdrempels op gekoppelde consoles; vouwbare persiennes. Hoge, rechthoekige bovenvensters - opgevat als fenêtres à terre - in geriemde omlijstingen. Attiekverdieping geleed door postamenten, oorspronkelijk bekroond door siervazen; rechthoekige vensters in geprofileerde omlijstingen. Oorspronkelijk houtwerk onder meer kalf voorzien van neoclassicistische versiering en verzorgde vleugelpoort met bovenlicht.

Interieur. Goed bewaarde ruimtelijke indeling met koetsdoorgang, middengang, afgesloten trappenhuis en salons.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief doss. DW002027.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 121/1849.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 223.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Herenhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.