Godshuis De Meulenaere

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Nieuwe Gentweg
Locatie Nieuwe Gentweg 8-22, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis De Meulenaere

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Godshuizen De Meulenaere en Sint-Jozef: gevels en bedaking

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beschrijving

Voormalig "GODSHUIS DE MEULENAERE / 1613", zie recent opschrift. Gesticht in 1613 door J. de Meulenaere in de Dweersstraat ten behoeve van vierentwintig arme weduwen en later overgebracht naar huidige locatie. Grondig gerestaureerd in 1980-1982: samenvoegen van telkens drie huisjes tot één wooneenheid. Oorspronkelijk vierentwintig eenkamerwoningen gegroepeerd per twaalf ten noorden en ten zuiden van een grote binnentuin, en met een kapel in het westen. Bakstenen armpomp onder klein zadeldak. Eertijds gescheiden van aanpalend godshuis "Sint-Jozef" door een muur, afgebroken in 1981-1982. Aan straatzijde, blinde witbeschilderde lijstgevel van verankerde baksteen middenin gemarkeerd door tuitgeveltje met schouderstukken en vlechtingen. Barokpoort: rechthoekige deur in geblokte en geprofileerde omlijsting met oren van arduin, bekroond door nis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld (vervaardigd in 1905 door J. Goossens), flankerende voluten en een uitgewerkt hoofdgestel. In de top, ronde oculus in licht uitspringende en geblokte omlijsting; tudorboogpoortje aan tuinzijde: Breedhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder doorlopende zadeldaken (leipannen), opgesteld volgens spiegelbeeld. De markante schoorsteenschachten met gekoppelde rookmonden localiseren de rug aan rug geplaatste haarden. Verankerde en witbeschilderde, bakstenen tuitgevels met schouderstukken en vlechtingen. Korfboogdeur en groot rechthoekig venster met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsboog; rechthoekige of steekbogige, beluikte zolderopeningen met strek. 18de-eeuws benedenvenster met kleine roedeverdelingen.

Kapel. Twee traveeën op rechthoekige plattegrond onder leien zadeldak. Verankerde en witbeschilderde, bakstenen tuitgevel met schouderstukken en vlechtingen. Segmentboogdeur onder natuurstenen druiplijst en ovaal klokkengat in de top. In de zijgevel: getoogde barokvensters in vlakke, licht uitspringende omlijstingen met neuten; glas-in-loodramen met ijzeren harnas.

Interieur bepleisterd in de loop van de 18de eeuw en overkluisd door middel van graatgewelven, gescheiden door gordelbogen; ijzeren trekankers. Vloer met tegels van Balegemse steen.

De nu gemeenschappelijke tuin van nummer 8-22 en nummer 24-32 is in 2001 aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect K. De Smet met respect voor bestaande tuinstructuren.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202/5559.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1908/1978.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 17de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1993, nr. 10.
  • BEERNAERT B., CARDINAEL P., Open Monumentendagen. Een tuin is meer dan er staat, 2002, p. 18.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 54-55.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 243 (onder nr. 8-54).

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nieuwe Gentweg

Nieuwe Gentweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.