Godshuis De Vos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Noordstraat
Locatie Noordstraat 2B, 4-8, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Godshuis De Vos

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis De Vos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beschrijving

"GODSHUIS DE VOS / 1715". Gesticht en gebouwd circa 1713-1715 door C. de Vos op deel van de tuin van zijn woonhuis aan Wijngaardplein. "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architecten A. Schrauwen en F. Delacourt (Brugge) voornamelijk met betrekking tot interieur van woningen. Oorspronkelijk zes, nu vier woongelegenheden rondom binnentuintje, aan straatzijde afgeboord door een in 1963 verlaagde muur met poortje; centrale kapel. Lage huizen van twee traveeën en één bouwlaag opgetrokken uit verankerde en (deels) beschilderde baksteen. Licht getoogde openingen; ramen met kleine roedeverdeling en deuren met afgeschuinde dagkanten, tussendorpel van natuursteen op dito consooltjes en gedeeld bovenlicht.

Nummers 2-4. Gekoppelde huizen (nok loodrecht op de straat) met lijstgevels gecombineerd met van vlechtingen en schouderstukken voorziene tuitgevel boven de middentravee. Twee licht getoogde zoldervensters onder ovale oculus in de top. Tegen nummer 2 smeedijzeren armpompje.

Kapel. Rechthoekig laatbarok gebouwtje van twee traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de aansluitende bedaking van nummer 6, Vlaamse pannen. Gevel met in- en uitgezwenkte top, gedateerd "1713". Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen voor aflijning van de gevel en sierelementen Geprofileerde deuromlijsting met oren en licht getoogd bovenlicht in dito omlijsting, tussen voluten; voorts belijnende puilijst, jaartal, ovale oculus in geblokte omlijsting onder druiplijst en rollaag en topstuk.

Interieur. Overwelving door middel van twee verankerde graatgewelven, gescheiden door gordelbogen met cassetteversiering op consoles; versierde gewelfkappen met onder meer Maria- en Jezusmonogram. Marmeren vloer.

Mobilair. Eenvoudig, marmeren altaar met opschrift "CHRYST DE VOS"; twee kaarsnissen.

Nummer 6. Breedhuisje (nok parallel aan de kapel) met centraal getrapt dakvenster (3 trappen + topstuk) waarin rechthoekig venster in segmentboognis.

Nummer 8. Huis waarvan de oorspronkelijke geveltop is gewijzigd: links mansardedak en rechts opgehoogd tot soort lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Verankerde - en over de onderbouw beschilderde - bakstenen gevel met in voormalige top - zie sporen - segmentboogvenster onder ovale oculus.

Interieur. Tijdens werken van 1994-1996 zijn waardevolle balklagen blootgelegd onder meer dunne, deels geprofileerde strijkbalken, eindigend op sleutelstukken, kinderbalken en ravelingen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002007.
  • BEERNAERT B., Open..., 1995, p. 52-54.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 74-77.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 250.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noordstraat

Noordstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.